Trefwoorden

Kinderrechten in de Belgische ontwikkelingssamenwerking

UNICEF België heeft jaren actief gepleit voor een structurele basis voor kinderrechten in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. In 2004 organiseerden we in samenwerking met Plan België en ECPAT België een internationale conferentie over de rechten van het kind en ontwikkelingssamenwerking. Het opnemen van kinderrechten in de Wet van 1999 op Internationale samenwerking was een van de belangrijkste aanbevelingen die resulteerde uit de conferentie. In 2005 werd het thema kinderrechten daadwerkelijk opgenomen in de wet als vierde transversaal thema. Door deze wetswijziging speelt eerbied voor de rechten van het kind dus mee in elk beleid en elke actie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Bij elk transversaal thema hoort een strategienota, waarin richtlijnen staan voor het Belgische beleid. De strategienota Eerbied voor de Rechten van het Kind (2008) bepaalt op welke manier België het sector overschrijdend thema Kinderrechten in de praktijk zal brengen. UNICEF België heeft een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van deze nota en gebruikt de wet samen met de nota als referentiekader in zijn politieke werk.

In de afgelopen jaren hebben de Belgische autoriteiten een inspanning geleverd om meer aandacht te besteden aan kinderrechten in hun beleidsontwikkeling, maar van een echte sector overschrijdende aanpak is er nog geen sprake. Dit is ook het VN Comité voor de Rechten van het Kind niet ontgaan. In zijn aanbevelingen bij het derde rapport voor de rechten van het kind van België (juni 2010) stelt het Comité vast dat kinderrechten nog onvoldoende sector overschrijdend worden aangepakt binnen ontwikkelingssamenwerking.

In 2013 werd er een nieuwe Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking van kracht. Daarin worden kinderrechten niet langer weerhouden als een transversaal thema, maar worden ze onder de hoofding mensenrechten (‘mensenrechten, met inbegrip van de rechten van het kind’) ingedeeld bij de nieuwe categorie van prioritaire thema’s.

UNICEF België heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om kinderrechten als transversaal thema te behouden in de nieuwe wet en we zijn dan ook tevreden over het feit dat het thema kinderrechten expliciet werd opgenomen in de nieuwe wet.

We blijven wel met veel vragen zitten over de concrete invulling van deze nieuwe categorie prioritaire thema’s. Voor ons blijft een horizontale invulling van het thema kinderrechten voorop staan. Kinderrechten kunnen wat ons betreft niet uitsluitend een verticale sector worden waarbij enkel een aantal specifieke interventies in het voordeel van kinderen worden ondernomen. Kinderrechten dienen een aandachtspunt te zijn in alle thema’s en sectoren waarbinnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking actief is, niet in het minst in de sectoren waar op het eerste zicht de link met kinderrechten minder evident is.