VEF

Als stichtend lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF), hebben al onze donateurs, medewerkers en personeelsleden het recht op informatie. Zij worden minstens één keer per jaar geïnformeerd over wat er met de ingezamelde fondsen gebeurt.

Voor meer informatie:

Raadpleeg hier onze jaarrapporten.
Ga naar www.vef-aerf.be