"What Do You Think?"-project

What do You ThinkWat denken kinderen en jongeren over de manier waarop hun rechten in België worden gerespecteerd? UNICEF vraagt het hen zelf en gaat met de resultaten aan de slag!

Alle kinderen hebben het recht hun mening te geven over wat hen aanbelangt en daarmee moet rekening gehouden worden. Dat staat in het Kinderrechtenverdrag.

Om dat mee te helpen waarmaken, heeft UNICEF België reeds in 1999 het “What Do You Think?”-project opgezet. Hiermee willen we de stem van kwetsbare groepen kinderen en jongeren laten horen, aangezien dit nog te weinig gebeurt. Wij bevragen hen rechtstreeks of onrechtstreeks (via scholen of organisaties) over hoe zij vinden dat het met hun rechten gesteld is en over de problemen die zij zien of ervaren. Wij verzamelen hun ideeën, hun wensen en hun voorstellen en brengen die over aan het Comité voor de Rechten van het Kind in Genève, dat erop toeziet dat de landen die het Kinderrechtenverdrag ondertekenden, het ook naleven.

Daarnaast wil “What do you think?” ook beleidsmakers in eigen land ertoe aanzetten om rond kinderrechten aan de slag te gaan. “What do you think?” is veel meer dan enkel rapporten maken: minstens even belangrijk is het hele proces dat hieraan voorafgaat en dat erop volgt.

Dit proces beoogt een reëel politiek en maatschappelijk debat aan te zwengelen op alle (beleids)niveaus rond de participatie van kinderen, hun beleving en hun situatie. We willen immers al diegenen die betrokken zijn bij en verantwoordelijk zijn voor het omzetten van de mooie woorden van het Kinderrechtenverdrag in de dagelijkse realiteit – beleidsmakers op alle bevoegdheidsniveaus, de experten van het Comité, advocaten, leerkrachten, beroepskrachten uit allerlei sectoren, ouders, kinderen en jongeren zelf – een duidelijk beeld geven van wat belangrijk is volgens de kinderen en jongeren. Zodat ze er rekening mee kunnen houden en zodat ze kunnen zien hoe relevant het is om stil te staan bij wat kinderen en jongeren denken.

En zodat ze, samen met kinderen en jongeren, werk kunnen maken van een gezin, klas, school, instelling, stad of land dat geschikt is voor ALLE kinderen.

What do you think? – Een stem voor kinderen op de vlucht

what do you thnik
In 2016 en 2017 gaat UNICEF België door met ‘What Do You Think?’ De komende 2 jaar zullen we ons vooral richten op kinderen en jongeren op de vlucht die recent in België zijn aangekomen. We willen van hen zelf horen wat hun bekommernissen zijn en met welke problemen ze geconfronteerd worden. En we willen samen met hen op zoek gaan naar oplossingen, want deze kinderen zijn geen passieve slachtoffers. Het gaat om volwaardige individuen die, op hun niveau, de samenleving mee willen en kunnen vormgeven.

Basistekst over de bevraging van kinderen op de vlucht binnen het What do You think? project

Methodiekengids bevraging kinderen op de vlucht

Wat hebben we met What Do You Think? de voorbije jaren verwezenlijkt?

 

What Do You Think?-publicaties
Contacteer ons voor meer informatie