Zet je in voor migranten- en vluchtelingenkinderen in België

Met het “What Do You Think”-rapport willen we een brug slaan tussen de vluchtelingen- en migrantenkinderen, die heel graag willen participeren, en de beleidsmakers die soms ver van hun realiteit af staan. Uit hun getuigenissen leiden we zeer precieze en ernstige aanbevelingen af om hun rechten te verbeteren. Maar ook jij als individu kan actie ondernemen.

UNICEF richt zijn belangrijkste aanbevelingen tot de regering als geheel, niet alleen tot de staatssecretaris voor asiel en migratie. De aanbevelingen van de kinderen hebben immers zowel betrekking op asiel- als migratievraagstukken in België, als op justitie, gezondheidsvraagstukken, onderwijs, recreatie en integratie.

Ook als individu, op welke leeftijd ook, kan je actie ondernemen !

Help mee de getuigenissen en de aanbevelingen van de kinderen bekend te maken: deel het rapport.

Je kan de kinderen ook helpen om te integreren. Sommige mensen verhuren een kot of bieden onderdak aan niet-begeleide jongeren of vluchtelingengezinnen in België. Sommigen besluiten ook voogd te worden om niet-begeleide kinderen te helpen in hun procedures. Anderen worden vrijwilligers in opvangcentra. Maar niet iedereen kan een voogd worden, vrijwilligerswerk doen of accommodatie aanbieden. Iedereen kan op zijn eigen manier helpen. Zoals de kinderen zelf aangeven, willen ze soms gewoon als een kind als alle andere worden beschouwd.

Vele vluchtelingen- en migrantenkinderen vinden het jammer dat ze ovoldoende contact hebben met Belgische kinderen op school, op de plek waar ze wonen, of tijdens hun vrijetijdsbesteding. Er bestaan projecten waarbij de kinderen worden opgevangen door gastgezinnen tijdens het weekend, tijdens de vakantie of permanent. Sommige jeugdbewegingen of sportclubs openen hun deuren voor kinderen zodat ze kunnen deelnemen aan hun activiteiten.

Het ‘What Do You Think’ – rapport >>