Jaarverslag

Trefwoorden

Ons jaarverslag 2018

De moeite waard om te doorbladeren: dit document bevat heel wat informatie voor wie wil weten waar wij bij UNICEF België op een jaar tijd nu eigenlijk allemaal mee bezig zijn.

Bekijk ons jaarverslag

 

Wat denkt u van ons UNICEF België jaarverslag 2018? Laat het ons hier weten.

De inkomsten en uitgaven van UNICEF België

Omdat onze werking simpelweg niet zou bestaan zonder jullie, vinden we het eerst en vooral heel belangrijk om iedereen die ons steunt, een duidelijk antwoord te geven op de vraag “Wat doet UNICEF met mijn geld?

Daarom neemt dit verslag onze uitgaven en inkomsten gedetailleerd onder de loep en legt het in klare taal uit wat al die cijfers precies betekenen.

In 2018 maakte UNICEF België meer dan 17 miljoen euro over aan de programma’s voor de bescherming van de rechten van het kind. Een actie die zich uitstrekt over de hele wereld maar ook in ons eigen land, waar we ons met name inzetten voor kinderen op de vlucht.

Zoals we benadrukken in het voorwoord van ons jaarverslag, stemmen we onze strategieën regelmatig af op de uitdagingen waarmee onze maatschappij wordt geconfronteerd. We gaan voor meer transversaliteit en werken samen met een brede waaier aan partners die onze waarden delen.

 

 

Dank je wel!

De vereisten die we onszelf opleggen op vlak van kwaliteit, efficiëntie en goed bestuur, zijn evenredig aan de toewijding van de steeds groter wordende groep donateurs, peters en meters, vrijwilligers, bedrijven en beleidsmakers die ons steunen. In al onze acties op het terrein, zowel in noodsituaties als in onze langetermijnprojecten, is jullie steun en betrokkenheid voelbaar. Dankzij jullie niet aflatende vrijgevigheid kunnen we de noodzakelijke voorwaarden creëren om alle kinderen, waar ze ook wonen, een gelukkige kindertijd te bezorgen, en hen de kans geven hun volle potentieel te bereiken.

De volledige lijst van de programma’s die UNICEF België gefinancierd heeft in 2018 vind je hier.

Terwijl je dit leest, gaat ons werk verder. De actualiteit in 2019 laat immers geen adempauze toe. Ieder dag en zonder ophouden werken we aan hoopgevende oplossingen in humanitaire noodsituaties en bij natuurrampen. Samen met jullie voelen we ons sterker en staan we steeds klaar om alle uitdagingen aan te gaan. Bedankt om aan onze zijde te staan.


Een nieuwe voostelling van de cijfers

Omdat we de de activiteiten van UNICEF zo transparant mogelijk willen voorstellen, maar ook begaan zijn met jullie leesgemak, hebben we gekozen voor een heldere en dynamische lay-out. Grafieken en tabellen plaatsen de resultaten in perspectief en tonen in één oogopslag de evolutie van al onze activiteiten over de laatste vijf jaar.

In ons jaarverslag ontdek je wat we vorig jaar hebben gerealiseerd op vlak van sensibilisering en pleidooiwerk om de kinderrechten te ondersteunen, en op vlak van fondsenwerving voor de programma’s van UNICEF. Je komt ook te weten hoe UNICEF functioneert, waarom UNICEF jullie steun zo hard nodig heeft, waarom we zoveel aandacht besteden aan de bedrijfswereld, waarom peters en meters van het allergrootste belang zijn, enzovoort. Dit alles en nog veel meer vind je in ons jaarrapport.

Veel leesplezier !

Heb je nog vragen over onze inkomsten en uitgaven?
Neem contact met ons op. We staan je graag te woord.

Onze vorige jaarverslagen

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2008