Jaarverslag

Ons jaarverslag 2017

De moeite waard om te doorbladeren: dit document bevat heel wat informatie voor wie wil weten waar wij bij UNICEF België op een jaar tijd nu eigenlijk allemaal mee bezig zijn.

Bekijk ons jaarverslag

De inkomsten en uitgaven van UNICEF België

Omdat onze werking simpelweg niet zou bestaan zonder jullie, vinden we het eerst en vooral heel belangrijk om iedereen die ons steunt, een duidelijk antwoord te geven op de vraag “Wat doet UNICEF met mijn geld?

Daarom neemt dit verslag onze uitgaven en inkomsten gedetailleerd onder de loep en legt het in klare taal uit wat al die cijfers precies betekenen.

In 2017 maakte UNICEF België meer dan 14 miljoen euro over aan de programma’s voor de bescherming van de rechten van het kind. Een actie die zich uitstrekt over de hele werled maar ook in ons eigen land, waar we ons met name inzetten voor kinderen in armoede en kinderen op de vlucht.

Zoals we in het voorwoord meegeven, zetten de maatschappelijke uitdagingen ons ertoe aan om onze actie aan te passen, om op een meer transversale wijze tewerk te gaan en samen te werken met een wijde waaier aan diverse partners die onze waarden genegen zijn.

 


Dank u !

De vereisten van kwaliteit en doeltreffendheid die we onszelf opleggen is geheel in lijn met de steun die we ontvangen van onze donateurs, onze peters en meters, onze vrijwilligers, de bedrijven en politieke besluitvormers. Een bijdrage waarvan u aan de basis ligt en die ieder kind wil bereiken, ongeacht zijn of haar woonplaats of leefsituatie. Ieder kind een gelukkige, gezonde en veilige kindertijd geven en de kans om op te groeien tot een verantwoordelijke burger, is onze dagelijkse uitdaging.

 


Een nieuwe voostelling van de cijfers

In ons jaarverslag vindt u uiteraard ook cijfers terug. Om u te helpen bij het lezen van deze gegevens, leest u vooraan in het verslag een overzicht van onze inkomsten en uitgaven in grafiekvorm. Daarna kunt u elke rubriek meer in detail bekijken, met een perspectief van 3 jaar.

 

Onze vorige jaarverslagen

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2008