Jaarverslag

Ons jaarverslag 2019

Een overzicht van alle verwezenlijkingen van UNICEF België in 2019.

Bekijk ons jaarverslag

 

Wat vind je van ons jaarverslag ? Vul deze enquête in en laat het ons weten.

Ondanks de moeilijke situatie waarin we ons vandaag allemaal bevinden, hebben we het plezier ons jaarrapport voor te stellen. Dit verslag leert ons vele dingen. De belangrijkste vaststelling is dat iedere dag heel veel mensen het initiatief nemen om mensen te helpen, kinderen in moeilijkheden te steunen en samen met ons te strijden tegen ziekten en onrechtvaardigheid. En de resultaten zijn er!

De inkomsten en uitgaven van UNICEF België

Omdat ons werk niet zou bestaan zonder jouw steun, vinden we het essentieel om je alle antwoorden te geven op de vraag “Wat doet UNICEF met mijn geld?“.

Elk jaar maken we er een punt van deze vraag te beantwoorden met alle transparantie die het verdient. Door u bijvoorbeeld te informeren over de verschillende bestemmingen van uw giften.

Eveneens In het belang van duidelijkheid en transparantie geven we in ons jaarverslag een overzicht van de inkomsten en uitgaven, en gaan we dieper in op deze cijfers in elk van onze rubrieken. Onze inkomsten en uitgaven werden in een vijfjarig perspectief geplaatst om je een overzicht te geven van hun evolutie.

In 2019 zamelde UNICEF België om en bij de 17 miljoen euro in voor programma’s te voordele van de kinderrechten.

De uitdagingen waarmee onze maatschappij wordt geconfronteerd, brengen ons er regelmatig toe onze acties bij te sleutelen, ze transversaler te maken en samen te werken met steeds meer en steeds diversere partners die dezelfde waarden, in België en wereldwijd.

Dank je wel!

De vereisten die we onszelf opleggen op vlak van kwaliteit, efficiëntie en goed bestuur, zijn evenredig aan de inzet van steeds meer mensen die ons steunen, peters en meters, vrijwilligers, ambassadeurs, bedrijven en beleidsmakers. In al onze acties op het terrein, zowel in noodsituaties als in onze langetermijnprojecten, is jullie steun en betrokkenheid voelbaar. Dankzij jullie niet bestendige vrijgevigheid kunnen we aan ieder kind, waar het ook woont en in welke situatie hij of zij zich ook bevindt, een gelukkige kindertijd bezorgen, en hem of haar de kans geven zich volledig te ontplooien.

Ontdek de lijst van investeringen van UNICEF België in 2019 voor een betere wereld voor kinderen

Voorstelling van onze activiteiten en onze organisatie

In ons jaarverslag ontdek je wat we vorig jaar hebben gerealiseerd op vlak van sensibilisering en pleidooiwerk om de kinderrechten te ondersteunen, en op vlak van fondsenwerving voor de programma’s van UNICEF. Je komt ook te weten hoe UNICEF functioneert, waarom UNICEF jullie steun zo hard nodig heeft, waarom we zoveel aandacht besteden aan de bedrijfswereld, waarom peters en meters van het allergrootste belang zijn, enzovoort. Dit alles en nog veel meer vind je in ons jaarrapport.

Veel leesplezier !

Heb je nog vragen over onze inkomsten en uitgaven?

Neem contact met ons op. We staan je graag te woord.

 

Onze vorige jaarverslagen

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2008