Publicaties van het What Do You Think?-project

Het What Do You Think?-project laat de stem van de meest kwetsbare kinderen en jongeren in België horen

WDYT-Logo-Achtergrond-pictoWij bevragen kinderen en jongeren rechtstreeks of onrechtstreeks over wat zij denken van het respect voor hun rechten en over de problemen die zij zien of ervaren. Wij verzamelen hun ideeën, hun wensen en hun voorstellen en brengen die over aan het Comité voor de Rechten van het Kind in Genève. Dat Comité moet erop toezien dat de landen die het Kinderrechtenverdrag ondertekenden, het ook naleven.

Hieronder vind je de realisaties van het What Do You Think?-project.

Iedereen gelijke kansen op school? Dat denken zij ervan (2013)

wdyt_gelijke-kansen-op-schoolDe stem van kinderen interpelleert ons. In ons What do you think?-rapport van 2013 over (on)gelijke kansen op school, leggen we het oor te luisteren bij kinderen en jongeren. De nood is groot: de school is niet fair voor alle kinderen en er worden veel talenten verspild. Wij luiden de alarmbel. In ons land weegt de socio-economische achtergrond van een kind zwaar door op zijn leerprestaties. Daardoor bestendigt en versterkt school de sociale ongelijkheden. De “sociale lift” die de school kan betekenen lijkt in panne. De impact daarvan is groot : vandaag is 1 kind op 5 in België geraakt door armoede. Ook op de schoolbanken heeft dat vergaande gevolgen.

Download de pdf van het rapport “Iedereen gelijke kansen op school? Dat denken zij ervan”


Dat denken we ervan (jongeren geraakt door armoede) (2010)


wdyt_jongeren-geraakt-door-armoedeHet aantal kinderen dat in armoede opgroeit in België neemt de laatste jaren gestaag toe. Volgens de recentste cijfers leeft 17% van de kinderen met een armoederisico. Gesterkt door het engagement van de regering om armoede bij kinderen met de helft te verminderen, en door het Belgisch EU-voorzitterschap in 2010 dat van de bestrijding van armoede bij kinderen een van zijn prioriteiten maakte, gaf UNICEF België de opdracht aan het Onderzoekscentrum Kind en Samenleving om een participatief belevingsonderzoek te doen bij jongeren die geraakt zijn door armoede.

Download de pdf van het rapport “Dat denken we ervan” (jongeren geraakt door armoede)
Download de Engelse samenvatting van het rapport, “This is what we think”


Dat denken wij ervan! (2009)

wdyt_kinderen-in-belgieDit rapport werd gepubliceerd in samenwerking met de Vlaamse Jeugdraad en de Conseil de la Jeunesse. Het richt zich vooral tot het Comité voor de Rechten van het Kind, maar wil ook beleidsmakers in eigen land ertoe aanzetten om rond kinderrechten aan de slag te gaan.

Download de pdf van het rapport “Dat denken wij ervan!”

 

 


Wij zijn jongeren in de eerste plaats! (2007)

wdyt_jongeren-met-een-handicapDit rapport is het eindproduct van de twee jaar durende bevraging van het What Do You Think?-project, met als doel de stem van jongeren met een handicap te laten horen bij de beleidsmakers in eigen land en bij de experten van het Comité voor de Rechten van het Kind in Genève. Het rapport bevat de meningen, ideeën en voorstellen van meer dan 300 jongeren die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben deelgenomen aan het project. Deze groep omvatte jongeren tussen de 12 en 18 jaar met verschillende handicaps en beperkingen: lichte en zware vormen van gedrags- en leerstoornissen, fysieke, visuele, auditieve, communicatieve of mentale handicaps of een combinatie van beperkingen.

Download de pdf van het rapport “Wij zijn jongeren in de eerste plaats!” (jongeren met een handicap)


Mijn ziekenhuis in potlood: het ziekenhuis door de ogen van kinderen (2006)

wdyt_mijn-ziekenhuis-in-potloodGedurende vier maanden hebben meer dan 700 gehospitaliseerde kinderen uit heel België deelgenomen aan de wedstrijd “Het ziekenhuis door de ogen van kinderen”, die georganiseerd werd in het kader van het participatieproject What Do You Think? Bedoeling was om kinderen aan te moedigen om te zeggen wat ze leuk vinden in het ziekenhuis, wat ze niet leuk vinden en hoe hun ideale ziekenhuis er uitziet. Hun creaties geven een buitengewoon beeld van hoe kinderen het ziekenhuis ervaren. Met zijn 150 tekeningen en teksten weerspiegelt het rapport “Mijn ziekenhuis in potlood. Het ziekenhuis door de ogen van kinderen” de angsten, vreugden en wensen van de opgenomen kinderen.

Download de pdf van het rapport “Mijn ziekenhuis in potlood”


Wat denken de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ervan? (2004)

WDYT-rapport-NLDit rapport uit 2004 bevat de ideeën en voorstellen van meer dan 150 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het What Do You Think?-project betrokken waren. Het is het resultaat van vele jaren werk. Van 2002 tot 2004 werden namelijk verscheidene acties gevoerd opdat de stem van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zou worden gehoord.

Download de pdf van het rapport “Wat denken de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ervan?”