Trefwoorden

Scholen voor de kinderen in Syrië

Fatima (hierboven), 6 jaar oud, kwam met haar familie naar Homs nadat het drie maanden geleden te gevaarlijk werd in Palmyra. Fatima zit in de eerste graad. Voor veel kinderen is de eerste schooldag een echte beproeving. Voor Fatima is dit eens zo zwaar. Ver weg van huis mist ze haar vrienden en oude buurt. Ze verlangt ernaar om terug te gaan naar Palmyra en haar vrienden terug te zien. Op haar eerste schooldag keek ze echter uit naar één ding: een nieuwe rugzak krijgen.

Door Shushan Mebrahtu

Homs, 15 september 2015 – Voor veel kinderen is de eerste schooldag erg zwaar. Voor de zes jaar oude Fatima is dit zo mogelijk nog erger. Fatima moest samen met haar familie Palmyra ontvluchten nadat het werd overgenomen door de zogenaamde Islamitische Staat. Op dit moment leeft de familie in Homs.

De angst en zorgen van Fatima zijn duidelijk af te leiden uit haar ogen wanneer ze stil in het klaslokaal zit. Ver weg van huis mist ze haar vrienden waarmee ze kon spelen in Palmyra.

Ritaj zit in de negende graad op dezelfde school als Fatima. Terwijl ze om zich heen staart in de klas lijkt ze verlegen en eenzaam. Ze is afkomstig van Raqqa, waar ze vorig jaar de oorlog moest ontvluchten. Het is haar eerste schooldag in Homs. “Ik was graag in Raqqa, op een dag hoop ik er terug te keren” zegt ze, in tranen.

Fatima en Ritaj maken deel uit van de 3,5 miljoen ontheemde kinderen in Syrië. Sommigen onder hen hebben al meer dan 5 keer op de vlucht moeten slaan.  Desondanks doen ze hun best om te blijven studeren.

“De klaslokalen zitten overvol,” zegt de directeur van de Al-Ameryah lagere school in Homs. “Dit jaar hebben we 50 studenten in één klaslokaal moeten plaatsen om de ontheemde kinderen op te vangen.”

Het water staat scholen en andere locaties die ontheemde kinderen opvangen aan de lippen. “We hebben meer handboeken en klaslokalen nodig,” aldus de directeur.

Sommige scholen worden gebruikt als opvangplaats voor ontheemde kinderen. Zeven van de 27 klaslokalen in de Al-Ameryah school hebben de transitie ondergaan naar opvangplaats, hier worden ongeveer 30 families (135 personen) opgevangen. De school heeft recent noodtenten voorzien om de ontheemde families op te vangen van Palmyra en het landelijke Homs.

Over heel Syrië zijn er 5.000 scholen die niet gebruikt kunnen worden omdat ze vernietigd of beschadigd zijn, gebruikt worden als opvangplaats of omdat ze voor militaire doeleinden gebruikt worden.

Syrië school 2015 UNICEF
©UNICEF Syrië/2015/Omar Sanadiki

Ritaj toont met trots haar boeken naast haar nieuwe klasgenote.

Reageren op de onderwijsbehoefte van kinderen

UNICEF werkt met een breed netwerk aan lokale partners om adequate ruimtes te voorzien voor scholing. Er werden minstens 600 scholen opgestart over het hele land om basisonderwijs te voorzien. In gebieden met een hoog aantal ontheemde kinderen werden 600 scholen opnieuw in gebruik genomen en 300 voorgebouwde klaslokalen worden voorzien om aan de noden te voldoen van 300.000 extra kinderen.

UNICEF is ook bezig met het verspreiden van handboeken en schoolvoorzieningen aan 3 miljoen kinderen. Op de eerste schooldag in de lagere school was Fatima erg blij met het krijgen van haar nieuwe schoolmateriaal. “Het meest opwindende aan vandaag is de rugzak,” zegt Fatima, terwijl ze vol trots haar nieuwe rugzak, tekenboeken en potloden laat zien. “Ik hou van tekenen, ik wil graag een kunstenaar worden.”

Het vijf jaar durende conflict heeft de opleiding van miljoenen Syriërs verstoord. Veel kinderen die nu normaal in de derde of vierde graad zouden moeten zitten zijn nu nauwelijks in een klaslokaal geweest. UNICEF schat dat twee miljoen kinderen zonder scholing zitten in Syrië, en 400.000 lopen nog het risico om zonder te vallen. Dit jaar start UNICEF een programma op dat zelf-educatie en een versnelde opleiding voorziet om meer leergelegenheden te bieden aan deze kinderen.

Er is echter nog veel werk te verrichten zodat het aantal kinderen dat zonder scholing zit aanzienlijk daalt. Een school voorziet de stabiliteit, structuur en routine die kinderen nodig hebben om beter om te kunnen gaan met de stress en angst die ze hebben door het conflict. In de klaslokalen zijn ze beschermd van uitbuiting, geweld en een vroeg huwelijk.

UNICEF is toegewijd aan het beschermen van het recht op educatie voor kinderen in Syrië. Om aan de noden van de kinderen tegemoet te komen inzake scholing, hebben we 68 miljoen US$ nodig tegen het einde van het jaar, waarvan 12 miljoen US$ dringend is.

Doe een gift voor de kinderen

Word Meter of Peter