Schuldverlichting voor de armste landen cruciaal in de strijd tegen COVID-19

Verklaring van UNICEF-directeur Henrietta Fore

“COVID-19 veroorzaakt een ongekende wereldwijde economische crisis. En zoals vaak bij dergelijke crisissen, is de impact ervan wreed en ongelijk verdeeld.
Voor de armste landen ter wereld belemmeren de financiële gevolgen van de pandemie, in combinatie met slopende schuldverplichtingen, hun vermogen om verdere overdracht te voorkomen en burgers te beschermen.

Voor gezinnen in die landen is de situatie al nijpend :  wijdverbreid inkomensverlies,  beperkte toegang tot voedsel,  ontbreken van hoogwaardige gezondheidsdiensten, beperkte toegang tot zuiver water en hygiëne… en het wordt alleen maar erger.

Hoewel kinderen grotendeels bespaard blijven van de onmiddellijke gezondheidsgevolgen van de pandemie, zullen ze de gevolgen van de economische vernieling moeten ondergaan. Meer dan 200 miljoen kinderen leven in landen met schulden en in landen met een hoog risico op schulden. De schuldenlast zorgt ervoor dat landen moeite hebben om de overdracht van ziekten te voorkomen.

Met name lage-inkomenslanden worden gedwongen om hun uitgaven drastisch te verhogen om te reageren op de noodsituatie op gezondheidsvlak. Tegelijkertijd moeten ze ook hun sociale zekerheidssystemen opschalen – of soms zelf creëren – met het oog op het verzekeren van inkomensgarantie voor degenen die hun baan en arbeidszekerheid  verliezen.
De extra benodigde uitgaven mogen niet ten koste gaan van andere cruciale diensten voor kinderen, zoals routine vaccinatie, kraamzorg en kinderbescherming. Op dit cruciale moment moeten landen meer uitgeven om de toekomst van hun kinderen te beschermen.

Om de overdracht van ziekten te verminderen en verdere economische catastrofes te voorkomen, sluit UNICEF zich met volle overtuiging aan bij de oproep van de voorzitter van de Wereldbank en de IMF-directeur voor een schuldenverlichting en schuldsanering voor landen in nood.

Zoals de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, in zijn recente brief aan de G20 opmerkte, is herstructurering van de schuld een prioriteit – met inbegrip van onmiddellijke kwijtschelding van rentebetalingen voor 2020. Door de last van de schuldfinanciering te verlichten, zullen landen beter in staat zijn om de impact van de economische crisis te verminderen en een verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.”