Sommige verhalen zijn niet bedoeld voor kinderen…

Mustafa is gevlucht uit Syrië en woont in een vluchtelingenkamp. Maar wat zijn de redenen waarom zoveel mensen ervoor kiezen hun thuis achter te laten?


« We hadden de hele tijd schrik., want er was oorlog. Daarvoor hadden we het goed samen, maar alles is nu verwoest. Ik mis mijn vrienden. Met wie kan ik hier bevriend raken in dit kamp? Er is niemand. We spreken niet dezelfde taal. »

Waarom laten mensen hun thuis achter ?
Vluchtelingen- en migratiecrisissen tonen aan waar de breuklijnen liggen op onze planeet. Maatschappijen en landen dreigen verscheurd te worden door conflicten en geweld, armoede, klimaatsverandering en demografische veranderingen.

Kinderen in conflicten

De laatste vijf jaar zijn er vijftien nieuwe conflicten uitgebroken in de wereld. Ook zijn er steeds meer langdurige noodsituaties – conflicten die 5 jaar of langer duren.

De vluchtelingenstroom die vanuit het Midden-Oosten naar Europa komt is slechts een fractie van de huidige migratiegolven. Meer dan 75% van de vluchtelingenroutes bevinden zich uitsluitend op het Afrikaanse continent.

Vandaag wonen 1.2 miljard mensen in conflictzones of in zones waar sociale of economische ontreddering heerst. Mensen vluchten voor het geweld van burgeroorlogen, de agressie van straatbendes, verkrachtingen, rekruteringen, verdwijningen en moorden die hun landen teisteren.

Niet alle kinderen worden gelijk geboren
Over de hele wereld, is er een dalende tendens van het algemene armoedecijfer. Achter deze statistiek schuilt echter de bittere realiteit dat de armen, hoewel minder talrijk, steeds armer worden. Armoede vind je vooral terug in plattelandsgebieden, conflictzones of in landen die in hoge mate afhankelijk zijn van import van essentiële basisproducten. Een op de twee arme mensen woont in Afrika bezuiden de Sahara. Momenteel leven 700 miljoen mensen in extreme armoede. De helft daarvan zijn kinderen.

Kinderen en demografische veranderingen
De huidige demografische explosie op onze planeet voedt het migratiefenomeen (legaal en illegaal). Wist je dat er tegen 2050 1 miljard kinderen op Afrikaanse bodem zullen leven ?

Voor UNICEF zijn armoede en gebrek aan werk de twee belangrijkste redenen die mensen ertoe aanzetten te migreren, ver van hun thuisland.

De klimaatvoorspellingen voor kinderen
Het klimaatfenomeen El Niño toont aan hoe de klimaatsverandering aan de basis ligt van nieuwe migratiebewegingen. Momenteel heeft El Niño al 11 miljoen kinderen in gevaar gebracht in Zuidelijk en Oostelijk Afrika, 3,5 miljoen kinderen in Centraal- en Zuid-Amerika en 2 miljoen in het gebied van de Stille Oceaan.

Vandaag kunnen we met zekerheid stellen dat door de opwarming van de aarde de intensiteit en de frequentie van natuurrampen zal stijgen en nog meer mensen op de vlucht zal dwingen.

In de komende decennia zullen de problemen gelinkt aan de klimaatverandering 200 miljoen kinderen treffen, ofwel 3 keer meer dan vandaag. Hun meest fundamentele recht op bescherming komt daarmee in gevaar waardoor deze kinderen nog kwetsbaarder zullen worden.

De meeste van deze fenomenen (armoede, conflicten, demografische aanwas, natuurrampen) treffen net die bevolkingsgroepen die het minst gewapend zijn om zich te beschermen: de armen, gemarginaliseerden, … en de kinderen. Meer dan 1 miljard kinderen dreigen op een dag hun huis te moeten verlaten.

Ook jij ook kan het verhaal van kinderen als Mustafa veranderen. Steun UNICEF.
Doe een gift voor de kinderen in nood