Trefwoorden

Doe een gift

UNICEF wordt volledig gefinancierd door vrijwillige bijdragen. Elke gift, hoe klein ook, helpt ons om de situatie van duizenden kinderen in de wereld te verbeteren, elke dag opnieuw.

© UNICEF/HIVA2015-0011/Schermbrucker
© UNICEF/HIVA2015-0011/Schermbrucker

Een gift doen aan UNICEF is eenvoudig. Je kan het bedrag van je keuze storten op ons algemeen rekeningnummer  (IBAN: BE31 0000-0000-5555 en BIC: BPOTBEB1) of de betaling regelen via het formulier:

Doe een gift

Vergeet niet dat elke bijdrage gelijk aan of boven de €40 je recht geeft op een fiscaal attest. Zo recupereer je 60% van je donatie. Dit wil zeggen dat je voor een gift van €40 bijvoorbeeld maar €16 uitgeeft. Voor meer info over de fiscale voordelen van je gift, bezoek onze FAQ page.

Word Meter of Peter

Dankzij jouw regelmatige steun:

  • plannen we op lange termijn en grijpen we snel in bij noodsituaties;
  • voeren we actie op essentiële gebieden: voeding, gezondheid, hygiëne, toegang tot zuiver water, onderwijs…
  • verlagen we onze administratieve kosten. Zo besteden we meer geld aan directe hulp voor kinderen.

Ik word nu Meter of Peter