Trefwoorden

Ik doe een gift voor de kinderen

 

pagina fotoIk schenk eenmalig

Via overschrijving:

Je kan het bedrag van je keuze storten op ons algemeen rekeningnummer: IBAN: BE31 0000-0000-5555 en BIC: BPOTBEB1

Online betaling:

Je kan kiezen voor een betaling via het online formulier:

Ik doe een gift

 

pagina foto2Ik schenk maandelijks, ik word meter of peter

Dankzij jouw regelmatige steun:

  • plannen we op lange termijn en grijpen we snel in bij noodsituaties;
  • voeren we actie op essentiële gebieden: voeding, gezondheid, hygiëne, toegang tot zuiver water, onderwijs…
  • verlagen we onze administratieve kosten. Zo besteden we meer geld aan directe hulp voor kinderen.


Ik word nu meter of peter

 

UNICEF is volledig afhankelijk van vrijwillige giften en donaties, wij krijgen geen financiële hulp van de Verenigde Naties.

Vergeet niet dat elke bijdrage gelijk aan of boven de €40 je recht geeft op een fiscaal attest. Zo recupereer je 45% van je donatie.
Dit wil zeggen dat je voor een gift van bijvoorbeeld €40 maar €22 uitgeeft. Meer info over de fiscale voordelen van je gift vind je op onze FAQ pagina.

UNICEF zet zich in om een maximum aantal kinderen wereldwijd te voeden, te vaccineren, te onderwijzen en te beschermen.  We beïnvloeden wetgevingen, politieke besluiten en gewoontes om kinderen te beschermen, meer dan eender welke andere organisatie.  We doen ons best om verandering teweeg te brengen en blijven dit doen tot de wereld een veilige plaats is voor álle kinderen.