Trefwoorden

FAQ : handgeschreven authentiek testament, hoe bewaar ik mijn testament?

Kan je een testament later nog veranderen ?

Ja. Op elk moment. Het enige geldige testament is datgene wat laatst geschreven is. En dat testament herroept alle vorige testamenten.

Het eigenhandig testament (handgeschreven)

Om rechtsgeldig te zijn, moet dit testament helemaal door jezelf met de hand zijn geschreven, gedateerd en van je handtekening voorzien. Er mag geen enkel gedrukt deel in voorkomen, anders is het ongeldig.

Als je reservataire erfgenamen hebt, dan kan je UNICEF België erfgenaam maken van dat deel van je nalatenschap dat je door de wet aan derden mag overmaken. Een kwart, een derde of de helft. Dat deel heet “beschikbaar gedeelte”.

Het authentiek testament

Een testament is “authentiek” als je het dicteert aan een notaris in het bijzijn van twee getuigen, of aan twee notarissen. Dat wordt vervolgens geregistreerd in het Centraal Register van Testamenten, maar zonder de inhoud ervan bekend te maken.
Deze formule biedt grote voordelen. Uw testament wordt opgemaakt in overeenstemming met de wet en kan niet verloren gaan. Daarom is het ook belangrijk om uw eigenhandig geschreven testament bij de notaris neer te leggen.

Hoe bewaar ik mijn testament?

Wij raden u aan uw testament, zelfs al is het eigenhandig geschreven, bij een notaris neer te leggen zodat het kan worden bewaard en zeker niet verloren kan gaan.

Moet ik een concreet bedrag nalaten of een percentage?

Het geniet de voorkeur om percentages te voorzien en geen concrete bedragen, als het uiteindelijke vermogen niet is gekend.

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

UNICEF België is een van de stichtende leden van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Concreet betekent dit dat alle donateurs, medewerkers en personeelsleden het recht hebben op informatie. Zij worden minstens één keer per jaar geïnformeerd over wat er met de ingezamelde fondsen gebeurt.

Meer informatie? Ga naar de website van het VEF

Meer info nodig?

Aarzel niet om advies te vragen! Contacteer uw notaris of onze verantwoordelijke voor het beheer van legaten, Danièle Grace PIERRE, dpierre@unicef.be.
U kunt ook bellen naar 02/230 59 70.

Wij verzekeren u dat wij uw informatieaanvraag strikt vertrouwelijk behandelen.