4 goede redenen om voor UNICEF te kiezen

  1. Lokale aanwezigheid, globale impact. UNICEF werkt in 190 landen en gebieden. Daarom kunnen wij een globale benadering hanteren. En ons gemakkelijk aanpassen aan de ‘specifieke’ uitdagingen van een land. Wij reageren snel en efficiënt op elke noodsituatie, want we zijn al ter plaatse wanneer die zich voordoet.
  2. De zekerheid dat uw geld goed is besteed. Wij vinden het echt belangrijk om te communiceren hoe we het geld van onze donateurs besteden. UNICEF is stichtend lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. U kunt onze rekeningen raadplegen op onze website. Wij worden ook gecontroleerd door audits van onafhankelijke instanties, door UNICEF en door de FOD Financiën.
  3. Wij zijn bekommerd om de situatie van kinderen. Alle kinderen moeten op een waardige en menselijke manier worden behandeld. Onder welke omstandigheden dan ook. Dat is onze vaste overtuiging. Onze merkstrategie belichaamt dat respect. We beschouwen kinderen nooit als voorwerp van medelijden en benadrukken altijd de aandacht en zorg voor hun welzijn.
  4. Kinderen zijn altijd onze prioriteit. UNICEF plaatst kinderen op de voorgrond. Onze imagostrategie zet kinderen altijd op de eerste plaats: hun gezichten, hun situaties, hun verhalen.

Transparantie, ethiek en controle. Verschillende controles worden uitgevoerd

  1. Interne audit, bovenop controle van de raad van bestuur
  2. Externe audit door een onafhankelijke bedrijfsrevisor
  3. Controle door de FOD Financiën
  4. Opvolging door UNICEF internationaal
  5. Neerlegging van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank
  6. Neerlegging van de jaarrekeningen op de griffie van de rechtbank van koophandel

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

UNICEF België is een van de stichtende leden van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Concreet betekent dit dat alle donateurs, medewerkers en personeelsleden het recht hebben op informatie. Zij worden minstens één keer per jaar geïnformeerd over wat er met de ingezamelde fondsen gebeurt.

Meer informatie? Ga naar de website van het VEF

Meer info nodig?

Aarzel niet om advies te vragen! Contacteer uw notaris of onze verantwoordelijk voor het beheer van legaten Michel Lorge, Adjunct Algemeen Directeur: mlorge@unicef.be. U kunt ook bellen naar 02/230.59.70.

Wij verzekeren u dat wij uw informatieaanvraag strikt vertrouwelijk behandelen.