Trefwoorden

Hervorming van het erfrecht

Op 1 september 2018 treedt de wet van 20 juli 2017 tot hervorming van het burgerlijk erfrecht in werking. Opgelet! Wat verandert er?

1. Meer beschikkingsvrijheid voor de erflater :

De nieuwe wet wijzigt de erfrechtelijke reserve van kinderen en ouders. Het beschikbare gedeelte van je nalatenschap wordt groter. Hierdoor kan je een groter deel van je vermogen toekennen aan een goed doel.

Bijvoorbeeld:

Indien je 3 kinderen hebt, zullen zij samen een reserve hebben die de helft van je vermogen uitmaakt.

 

2. Een grotere zekerheid

Je erfgenamen kunnen de goederen die je hen geschonken hebt behouden. Verrekeningen worden op het ogenblik van het overlijden gemaakt.

3. Beter anticiperen

Via erfovereenkomsten heb je de kans om je erfenis beter te organiseren en te verdelen, in samenspraak met je kinderen.

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

UNICEF België is een van de stichtende leden van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Concreet betekent dit dat alle donateurs, medewerkers en personeelsleden het recht hebben op informatie. Zij worden minstens één keer per jaar geïnformeerd over wat er met de ingezamelde fondsen gebeurt.

Meer informatie? Ga naar de website van het VEF

Meer info nodig?

Aarzel niet om advies te vragen! Contacteer uw notaris of onze verantwoordelijke voor het beheer van legaten Danièle Grace PIERRE, dpierre@unicef.be.  U kunt ook bellen naar 02/230 59 70.

Je kan ook contact nemen met je gebruikelijke notaris of de Koninklijke Federatie van Belgische notarissen.
www.notaris.be
Bergstraat 30-34 in 1000 Brussel
02 / 505.08.11

Wij verzekeren u dat wij uw informatieaanvraag strikt vertrouwelijk behandelen.