Trefwoorden

Sulawesi, Indonesië: 3 maanden na de tsunami

De laatste maanden is Indonesië getroffen door een reeks natuurrampen: aardbevingen op Lombok, een aardschok en tsunami op Sulawesi, en laatst een vulkaanuitbarsting en een daaropvolgende tsunami op Java en Sumatra. Hopelijk was dit de laatste beproeving voor de Indonesische eilanden. UNICEF is ter plaatse samen met lokale NGO’s. Dankzij de steun van onze donateurs werken we gestaag verder aan het herstel.

De apocalyptische beelden van de aardbeving en de tsunami die het Indonesische eiland Sulawesi verwoestten op 28 september liggen nog vers in ons geheugen. Maar 22 december werd Indonesië opgeschrikt door een nieuwe tsunami. Dit keer zijn de eilanden Java en Sumatra getroffen.


UNICEF heeft jarenlange ervaring met noodhulp na tsunami’s. We weten wat er moet gebeuren om kinderen en hun families buiten gevaar te brengen en hen zo snel mogelijk te hulp te komen. Onze eerste bekommernis is het aanleveren van drinkbaar water, het installeren van een sanitaire voorzieningen, en de organisatie van vaccinatiecampagnes om de uitbraak van epidemieën te voorkomen. UNICEF zorgt ook voor psychologische steun om de kinderen te helpen deze traumatische ervaring te boven te komen. Eens aan deze basisvoorwaarden is voldaan, is het onze prioriteit om ervoor te zorgen dat kinderen terug naar school kunnen gaan.

Tsunami op Sulawesi : menselijke en materiële impact

Door de kracht van de aardbeving en de tsunami op Sulawesi kwamen 2105 mensen om. 4600 anderen raakten zwaargewond. 66.000 woningen werden verwoest en 1.185 scholen raakten zwaar beschadigd. Onmiddellijke hulp was nodig om 80.000 mensen op te vangen die geen dak meer boven het hoofd hadden, en om kinderen te ondersteunen die getraumatiseerd raakten door deze ramp.

Door de tsunami veranderde het landschap van het eiland voorgoed, maar ook het leven van mensen die de ramp overleefden. In totaal werden meer dan 1.5 miljoen mensen getroffen. De UNICEF-teams werken al drie maanden onafgebroken om de infrastructuur opnieuw op te bouwen en om lokale gemeenschappen te helpen bij het psychologisch herstel.  Alle basisdienstverlening moet opnieuw worden opgestart, een werk van lange adem.

Het leven herneemt zich 

Drie maanden na de ramp zijn de media al lang verdwenen. Het leven herneemt stilaan. Maar epidemieën en malaria dreigen nog steeds. Uiterste waakzaamheid is nog altijd geboden.


De heropbouw en het herstel van de gebouwen is begonnen. UNICEF zet alles op alles om het risico op kindersterfte en op ziekten bij kinderen zoveel mogelijk terug te dringen. De Indonesische overheid speelt hierin een coördinerende rol

De realisaties van UNICEF in een notendop

Samen met onze partners konden we al zorgen voor :

  • Toegang tot drinkbaar water voor 175.000 mensen
  • Het uitdelen van 9.000 hygiënekits
  • De vaccinatie van 1.4 miljoen kinderen tegen mazelen en rode hond.
  • Psychosociale ondersteuning in kindvriendelijke ruimtes voor 22.000 kinderen.
  • Toegang tot onderwijs voor 105.000 kinderen in tijdelijke leerruimtes.
  • De opleiding van 135 gezondheidswerkers en informatiesessies voor 21.5000 zwangere vrouwen of moeders die borstvoedng geven over voedingstechnieken voor jonge kinderen.

Hulp en begeleiding

Debora Comini, de vertegenwoordigster van UNICEF in Indonesië, legt uit hoe de komende maanden cruciaal zijn : Onze absolute prioriteit bestaat erin elementaire hulp te bieden aan de kinderen, zoals gezondheidszorg, toegang tot water en hygiëne en bescherming. De volgende drie maanden zullen extreem belangrijk zijn en we zien erop toe dat ieder kind dat door deze ramp is getroffen, zich kan herstellen en zich verder kan ontwikkelen in een veilige en stimulerende omgeving ».

UNICEF komt te hulp aan 80.000 mensen die geen dak meer boven hun hoofd hebben en naar het centrum van het eiland werden geëvacueerd en aan 50.000 mensen die dringend nood hebben aan toegang tot water en hygiëne.

Voorbereiding op de toekomst


In de regio die werd getroffen door de tsunami, bedroeg de vaccinatiegraad slechts 49% voor de ramp. Ook waren er al gevallen van ondervoeding en groeiachterstand opgetekend. De ramp heeft deze kinderen nog kwetsbaarder gemaakt. Om het risico op epidemieën te voorkomen, heeft UNICEF programma’s opgezet om goede hygiënepraktijken te bevorderen.


Door de tsunami in Indonesië, konden 150.000 leerlingen niet meer naar school gaan. Om tegemoet te komen aan de noden die werden geïdentificeerd door het Ministerie van Onderwijs en Cultuur, zorgde UNICEF voor educatief materiaal dat kan gebruikt worden in noodsituaties, maar ook tenten waarin tijdelijk les kan worden gegeven.

« Doordat ze zorgen voor routine en een terugkeer naar het alledaagse, worden scholen therapeutische plaatsen temidden van de chaos. Dit helpt families om de draad weer op te nemen », verklaart Muhadjir Effendy, minsiter van Onderwijs en Cultuur.

Doe een gift

Solidair met Indonesië

Als de opgehaalde fondsen de noden van deze deze ramp overtreffen, vragen we uw vertrouwen. Uw gift zal gebruikt worden om kinderen te helpen die zich in een andere noodsituatie bevinden.