Trefwoorden

Syrische crisis: Na 9 jaar conflict blijven kinderen de hoogste tol betalen

De crisis in Syrië, die zijn 10de jaar ingaat, is het grootste humanitaire horrorverhaal van de 21ste eeuw. Een derde van de Syrische bevolking heeft onvoldoende voeding, 1 op de 3 kinderen gaat niet naar school, en meer dan de helft van alle gezondheidsfaciliteiten werkt niet.

11 miljoen mensen in het land – waarvan 5 miljoen kinderen – hebben humanitaire hulp nodig.

Door een gevaarlijke escalatie van het geweld in het noordwesten van het land, is de situatie van kinderen en gezinnen er nog kritieker geworden. Vele families in Idlib moesten al meerdere keren vluchten. Een groot deel van de scholen zijn gesloten omdat ze vernield zijn door de gevechten, of omdat ze gebruikt worden als opvangplaats voor ontheemde gezinnen. De voedselprijzen zijn sinds vorig jaar met 120 procent gestegen.

Ondertussen blijven in het noordoosten van het land tienduizenden kinderen wegkwijnen in kampen, waar de meest elementaire voorzieningen ontbreken, ondanks de inzet van de humanitaire partners. Zo’n 28.000 kinderen zitten vast in het Al-Holkamp, afgewezen en gemeden. Ze zijn uiterst kwetsbaar voor uitbraken van besmettelijke ziekten door de onhygiënische leefomstandigheden, gezondheidsdiensten die overbelast zijn en te lage vaccinatiedekking.

Wat is de impact van de crisis op de kinderen in Syrië?

Families die moesten vluchten voor het geweld, waaronder 38 kinderen, hebben onderdak gevonden in een ondergrondse grot in Taltouna, 17km ten noordwesten van Idlib. “We hebben niets meer”, zegt Um Mohammad, “We hebben als ons geld gespendeerd aan medicijnen voor onze kinderen.” – © UNICEF/Syria 2020/ Ali Haj Suleiman

Geen enkel Syrisch kind ontkomt aan de gevolgen van het geweld. Het internationaal humanitair recht en de kinderrechten worden voortdurend met de voeten getreden.

Kinderen in Syrië worden gedood en raken gewond door het gebruik van explosieven in dichtbevolkte gebieden. Ziekenhuizen, waterzuiveringsinstallaties en scholen zijn verwoest, gezinnen zijn uit elkaar gerukt en kinderen worden gerecruteerd door gewapende groepen. Zelfs in gebieden ver weg van de frontlinie hebben gezinnen moeite om hun kinderen te voeden en hun leven weer op te bouwen.

De Syrische crisis in cijfers

  • 11,7 miljoen mensen hebben nood aan humanitaire hulp, waarvan 4,7 miljoen kinderen
  • 2,5 miljoen Syrische vluchtelingenkinderen zijn geregistreerd buiten Syrië
  • Meer dan 3,1 miljoen kinderen onder de 5 jaar hebben voedselhulp nodig
  • 2,1 miljoen kinderen tussen 5 en 17 jaar gaan niet naar school
  • 1,3 miljoen kinderen lopen het risico met school te stoppen
  • 15,5 miljoen mensen hebben toegang tot zuiver water nodig

Wat doet UNICEF om kinderen te helpen in Syrië?

Ondanks de uiterst moeilijke omstandigheden door het actieve conflict, zet UNICEF zich samen met zijn partners in Syrië en de rest van de regio in om kinderen te beschermen.

Dit doen we door de toegang te verbeteren tot onderwijs en tot psychosociale ondersteuning, zodat kinderen en de volwassenen die voor hen zorgen hun trauma’s te boven kunnen komen. We verbeteren onderwijsfaciliteiten en geven opleidingen aan leerkrachten

Ook geven we levensreddende humanitaire hulp, zoals vaccins en voedselhulp in het hele land, ook in de moelijkst te bereiken gebieden en herstellen water- en santitaire faciliteiten.

Doe een gift voor de kinderen in Syrië

UNICEF in actie: enkele resultaten uit 2019

WaSH

© UNICEF/UNI217689/Hasan

In 2019 zorgde UNICEF ervoor dat meer dan 4,7 miljoen mensen – waarvan 2 miljoen kinderen – toegang kregen tot veilig drinkwater. We deden dit door waterleidingen te herstellen en watersystemen te installeren en door routineonderhoud uit te voeren.

UNICEF deelde hygiënekits uit aan families, met daarin onder andere zeep en waterzuiveringstabletten, en installeerde watertanks voor bijna 1,4 miljoen mensen, waarvan bijna 600.000 kinderen, in kampen en gastgemeenschappen.

Ook voerden we meerdere campagnes om een goede hygiëne te promoten. Daarmee bereikten we meer dan 470.300 mensen.

Al deze interventies samen hielpen grote uitbraken van ziekten te voorkomen, ondanks de steeds moeilijkere levensomstandigheden waarbij meer en meer mensen op overbevolkte plaatsen moeten samenwonen.

VOEDING

UNICEF-gezondheidsmedewerker Salih Al-Shiba, onderzoekt een kind dat net is aangekomen in het Al-Hol kamp op symptomen van ondervoeding. © UNICEF/Syria/2019

In 2019 screende UNICEF 1,5 miljoen kinderen onder de 5 jaar, zwangere vrouwen en mama’s die borstvoeding geven op acute ondervoeding. 8200 kinderen daarvan leden aan ernstige acute ondervoeding en kregen een behandeling die hun leven redde.

Meer dan 1 miljoen kinderen onder de 5 jaar, zwangere vrouwen en mama’s die borstvoeding geven kregen micronutriënten en vitamine A, wat helpt om het leervermogen te verbeteren en zichtproblemen te voorkomen.

GEZONDHEID

© UNICEF/ Syria 2020/ Delil Souleiman

Meer dan 2 miljoen vrouwen en kinderen kregen een gezondheidscheck-up, waarvan 92.086 in het Al-Holkamp in het noordoosten van Syrië.

Ook werden, ondanks de aanhoudende vijandelijkheden en de enorme uitdagingen om op moeilijk bereikbare plaatsen te geraken, meer dan een half miljoen kinderen jonger dan een jaar het DTP3-vaccin toegediend, dat bescherming biedt tegen tegen difterie, tetanus en polio. Meer dan 3 miljoen kinderen werden gevaccineerd tegen polio.

KINDERBESCHERMING

© UNICEF/ Syria 2019/ Khudr Al-Issa

In 2019 bereikte UNICEF bijna 393.600 kinderen met psychosociale diensten via kindvriendelijke ruimtes en mobiele teams, om de veerkracht van kinderen te versterken en hen te helpen met de traumatische ervaringen om te gaan.

UNICEF zorgde er ook voor dat 1,1 miljoen kinderen lessen kregen over het risico van mijnen en niet-ontplofte munitie om hen de nodige kennis te geven over hoe ze zich het best kunnen beschermen tegen dit gevaar.

ONDERWIJS

Nur Al-Huda, 12 jaar, moest samen met haar familie uit Deir-ez-Zor vluchten, in het noordoosten van Syrië. Ze wonen nu in het Mabrouka kamp. Nur kreeg nieuwe winterkleren en volgt ook het leerprogramma  ondersteund door UNICEF om haar schoolvakken bij te benen. – © UNICEF/ Syria 2019/ Masoud Hasen

In de loop van 2019 kon UNICEF meer dan 1,5 miljoen kinderen in Syrië toegang geven tot formele onderwijsdiensten. We gingen van deur-tot deur om kinderen terug op de schoolbanken te krijgen, en bereikten daarmee bijna 215.000 mensen, waaronder 7.586 kinderen in het Al-Holkamp.

Om kinderen naar school te helpen terugkeren, steunde UNICEF ngo-partners die niet-formeel onderwijs gaven aan bijna 357.600 kinderen en ondersteunden we het herstel van scholen en de oprichting van leercentra voor bijna 153.800 kinderen. Verder deelden we schooltassen en schoolmateriaal uit aan meer dan 109.900 kinderen in zowel formele als niet-formele settings.

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, ondersteunden we opleidingen aan bijna 42.800 leerkrachten.

SOCIALE BESCHERMING

© UNICEF/Syria 2019/Khudr Al-Issa

Door de frequente prijsverhogingen van basis en de voortdurende afname van het gezinsinkomen in het afgelopen jaar zijn veel Syriërs niet meer in staat om in hun basisbehoeften te voorzien, vooral tijdens de koude wintermaanden. Daarom voorzag UNICEF meer dan 531.500 kinderen van winterkleding. Daarnaast konden bijna 65.700 kinderen genieten van het e-voucherprogramma in stedelijke gebieden zodat gezinnen zelf het nodige materiaal konden kopen om de strenge winter door te komen.

Lees ook:  UNICEF’s 2020 Humanitarian Action for Children Syrian appeal

Doe een gift voor de kinderen in Syrië