UNICEF Bescherming

Wereldmeisjesdag: geef meisjes alle kansen, verander de wereld

Nooit waren zoveel mensen op de vlucht voor rampen en conflicten. Meisjes krijgen daardoor te maken met nieuwe moeilijkheden. Ze zijn kwetsbaarder voor gender-gerelateerd geweld en lopen een groter risico niet naar school te kunnen gaan. In noodsituaties hebben meisjes vaak minder middelen, zijn ze vaak minder mobiel en ondervinden ze meer moeilijkheden om toegang te krijgen tot levensreddende informatie en netwerken. Lees meer

Het verhaal van Juan Carlos, 27 jaar, slachtoffer van een landmijn

Juan Carlos werd geboren tijdens de burgeroorlog in El Salvador. Hoewel hij en zijn familie niet geraakt werden door het geweld dat het land verscheurde, werd hij het slachtoffer van een landmijn toen hij 5 jaar oud was. Hij verloor zijn vier ledematen. UNICEF bood hem hulp en gaf hem toegang tot een revalidatieprogramma, zodat hij kon groeien, een rechtendiploma behalen, trouwen en zich uitleven in zijn passie voor schilderen. Lees meer

UNICEF 1946 – 2016 : zeven decennia hoop voor ieder kind

« De hoop van de wereld rust op de komende generaties. » Met deze woorden doet de Algemene Vergadering in december 1946, daags na de Tweede Wereldoorlog, de aanbeveling het Internationaal Noodfonds van de Verenigde Naties voor Kinderen – UNICEF – op te richten. Het doel is programma’s voor humanitaire hulp op te zetten om noodlijdende kinderen te hulp te komen, op die manier de samenleving weer op te bouwen en hoop te geven voor een betere toekomst. Lees meer

Oproep tot de hervorming van de overeenkomst van Dublin: zodat kinderrechten worden gerespecteerd

Van de asielaanvragen in de Europese Unie, wordt een groot deel ingediend door kinderen. Tussen januari en november 2015, kwamen meer dan 400.000 aanvragen van minderjarigen. Ook al werden er door de internationale gemeenschap ongeziene inspanningen geleverd om in te spelen op de behoeften van het grote aantal kinderen dat in Europa aankomt, toch blijven de uitdagingen enorm. Daarom doet UNICEF aanbevelingen opdat de rechten van deze kinderen eindelijk zouden gerespecteerd worden. Lees meer
Une coalition dirigée par l’Arabie Saoudite a lancé plusieurs frappes aériennes pour aider le gouvernement du Yémen à combattre les rebelles armés d’al-Houthi. Dix mois après le début de la guerre, le nombre d’enfants soldats a fortement augmenté.

1 jaar oorlog in Jemen: het aantal kindsoldaten stijgt

Interview met Julien Harneis, vertegenwoordiger van UNICEF in Jemen, gepubliceerd op 23/01/2016 in The Huffington Post Gedurende de hele bewogen geschiedenis van Jemen, hebben kinderen wapens in handen gekregen. Ze werden naar het front gestuurd door een netwerk van gewapende troepen en door de strijdkrachten van het regime. De internationale gemeenschap heeft getracht een einde […]

Lees meer
Laad meer artikels