UNICEF Gezondheid

UNICEF 1946 – 2016 : zeven decennia hoop voor ieder kind

« De hoop van de wereld rust op de komende generaties. » Met deze woorden doet de Algemene Vergadering in december 1946, daags na de Tweede Wereldoorlog, de aanbeveling het Internationaal Noodfonds van de Verenigde Naties voor Kinderen – UNICEF – op te richten. Het doel is programma’s voor humanitaire hulp op te zetten om noodlijdende kinderen te hulp te komen, op die manier de samenleving weer op te bouwen en hoop te geven voor een betere toekomst. Lees meer

De aanbevelingen van UNICEF rond borstvoeding

Indien alle kinderen borstvoeding kregen, zouden er jaarlijks 820.000 levens gered worden. Toch krijgt maar 38% van de baby’s borstvoeding tijdens de eerste 6 maanden van hun leven. De 62% andere kinderen krijgen vervangingsmiddelen voor moedermelk. UNICEF ijvert er daarom voor dat er een rem wordt gezet op agressieve marketingcampagnes rond deze producten, die het aantal kinderen dat de borst krijgt negatief beïnvloeden. Lees meer
Liberia Ebola vrij 2015

Ebola virus overwonnen in Liberia

Zaterdag 9 mei kon UNICEF met vreugde officieel meedelen dat het Ebola virus in Liberia overwonnen is. De plaatselijke gemeenschap speelde hierin een belangrijke rol. Nochtans is grote waakzaamheid geboden zolang het virus niet volledig uitgeroeid is in heel de regio. Lees meer
Sierra Leone Ebola UNICEF

Ebola, ook onze zaak. #StopEbola

Voor het eerst in 3 maanden tijd, werden nieuwe gevallen van Ebola geregistreerd in Liberia. UNICEF is begonnen met de verdeling van noodmateriaal in de getroffen gemeenschappen, waaronder tenten voor het isoleren van de onder quarantaine geplaatste personen, chloor en hygiënekits. Op 28 juni 2015, liep het aantal besmettingen op tot 27.514 en het aantal […]

Lees meer