UNICEF jaarverslag

Voor ieder kind, resultaten

UNICEF werd opgericht in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog om alle kinderen te helpen die hun leven en toekomst in gevaar zagen – uit welk land ze ook afkomstig waren. Het enige wat telde voor UNICEF, was kinderen in nood te bereiken. Hetzelfde geldt nog steeds vandaag. Lees meer

Jaarverslag

Omdat onze werking niet zou bestaan zonder jullie, vinden we het eerst en vooral heel belangrijk om iedereen die ons steunt, een duidelijk antwoord te geven op de vraag “Wat doet UNICEF met mijn geld?”

Daarom neemt het jaarverslag onze uitgaven en inkomsten gedetailleerd onder de loep en legt het in klare taal uit wat al die cijfers precies betekenen.

Lees meer