UNICEF Kinderrechten

Wij verdedigen de kinderrechten : toen en nu

In 1989 gebeurde er iets ongelooflijks. Tegen de achtergrond van een veranderende wereldorde kwamen wereldleiders samen en gingen ze een historische verbintenis aan voor de kinderen van de wereld. Ze maakten een belofte aan ieder kind om zijn rechten te beschermen en te realiseren door een internationaal wettelijk kader aan te nemen - het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind. Lees meer

Kinderrechten in de Belgische ontwikkelingssamenwerking

UNICEF België heeft jaren actief gepleit voor een structurele basis voor kinderrechten in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. In 2004 organiseerden we in samenwerking met Plan België en ECPAT België een internationale conferentie over de rechten van het kind en ontwikkelingssamenwerking. Het opnemen van kinderrechten in de Wet van 1999 op Internationale samenwerking was een van de […]

Lees meer