UNICEF Kinderrechtenverdrag

Wij verdedigen de kinderrechten : toen en nu

In 1989 gebeurde er iets ongelooflijks. Tegen de achtergrond van een veranderende wereldorde kwamen wereldleiders samen en gingen ze een historische verbintenis aan voor de kinderen van de wereld. Ze maakten een belofte aan ieder kind om zijn rechten te beschermen en te realiseren door een internationaal wettelijk kader aan te nemen - het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind. Lees meer

Het Kinderrechtenverdrag viert zijn 25ste verjaardag

Op 20 november 2014 zal het 25 jaar geleden zijn dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aannam. Deze verjaardag is de ideale gelegenheid om eens te kijken naar de vooruitgang die dit Verdrag al heeft betekend voor de kinderen van de wereld. Het is ook de gelegenheid om de uitdagingen aan te kaarten die nog te overwinnen zijn. Lees meer

Kindsoldaten

Wat is een kindsoldaat? Vandaag spreken we liever over ‘kinderen verbonden aan een strijdmacht of een gewapende groep’. Het misbruik van kinderen in conflictsituaties stopt niet bij het dragen van een wapen of de deelname aan een gevecht. Soms zijn kinderen, zowel jongens als meisjes, boodschapper, spion, drager, kok of ze worden gebruikt als levend […]

Lees meer

Het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties

Omdat kinderen extra kwetsbaar zijn, omdat ze niet het recht hebben om hun stem uit te brengen, noch politieke of economische invloed hebben, omdat een gezonde ontwikkeling van alle kinderen cruciaal is voor de toekomst van de hele maatschappij, werd in 1989 het Kinderrechtenverdrag opgesteld. Sindsdien is dit fundamentele verdrag de basis van alle acties van UNICEF. Lees meer