UNICEF Onderwijs

Eindexamen doen ondanks extreme armoede en conflict

Terwijl in België eindexamenscholieren gespannen wachten op hun rapporten, doen zo’n 8 miljoen jongeren in het Midden-Oosten en Noord-Afrika op dit moment eindexamen onder heel andere omstandigheden. Ze hebben ontelbaar veel uitdagingen overwonnen om onderwijs te kunnen blijven volgen - zoals oorlog, extreme armoede en gebrek aan leraren en schoolgebouwen - en moeten soms door de linies sluipen om examen te kunnen doen. Lees meer

Voor ieder kind, dromen

20 november is de Internationale dag van de Rechten van het Kind. Op deze dag werd in 1989 het Kinderrechtenverdrag aangenomen. Het is het moment om de rechten van ieder kind in de kijker te zetten en te luisteren naar wat kinderen te zeggen hebben. Lees meer

Het verhaal van Hiba, 10 jaar, een Syrisch vluchtelingenkind

Hiba Al Nabolsi is 10 jaar oud. Ze is opgegroeid in Syrië, een land verscheurd door oorlog. Ze ondernam een helse reis op zoek naar veiligheid. Met haar familie woont ze vandaag in een transitkamp voor migranten en vluchtelingen in de ex-Joegoslavische Republiek Macedonië, waar de kindvriendelijke ruimte van UNICEF haar helpt haar glimlach terug te vinden. Lees meer

UNICEF 1946 – 2016 : zeven decennia hoop voor ieder kind

« De hoop van de wereld rust op de komende generaties. » Met deze woorden doet de Algemene Vergadering in december 1946, daags na de Tweede Wereldoorlog, de aanbeveling het Internationaal Noodfonds van de Verenigde Naties voor Kinderen – UNICEF – op te richten. Het doel is programma’s voor humanitaire hulp op te zetten om noodlijdende kinderen te hulp te komen, op die manier de samenleving weer op te bouwen en hoop te geven voor een betere toekomst. Lees meer

World Humanitarian Summit: UNICEF richt fonds op voor onderwijs in noodsituaties

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het menselijk leed nog nooit zo groot geweest als nu. Meer dan 60 miljoen mensen, waarvan de helft kinderen, zijn ontheemd door conflicten en de impact van klimaatverandering. Voor het eerst sinds de oprichting van de Verenigde Naties 70 jaar geleden, wordt daarom een World Humanitarian Summit samengeroepen, die plaatsvindt in Istanbul op 23 en 24 mei. UNICEF richt in het kader daarvan een fonds voor onderwijs in noodsituaties op. Lees meer

Onderwijs kan niet wachten in noodsituaties

Een nieuw rapport van UNICEF toont aan dat 25% van de kinderen in de schoolgaande leeftijd – dat zijn er 462 miljoen – in een conflictzone wonen. Onder hen zijn er 45 miljoen die dringend didactische ondersteuning nodig hebben. Lees meer

School geeft hoop aan vluchtelingenkinderen in Tsjaad

Door de aanslepende crisis in hun thuisland zijn al meer dan 19.000 Nigerianen naar Tsjaad gevlucht. Meer dan 5000 onder hen hebben onderdak gevonden in het vluchtelingenkamp van Dar es Salam, waar UNICEF onderwijs organiseert. De meeste kinderen, zoals Aisha en Bello, gaan voor het eerst in hun leven naar school. Lees meer

Kinderrechten als antwoord op de uitdagingen voor ons onderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs vanuit een kinderrechtenbenadering is onderwijs waarin het kind centraal staat in het onderwijsproces en waarbij actief wordt gewerkt aan de realisatie van kinderrechten. In het hele schoolbeleid, schoolcultuur en in het curriculum wordt vertrokken vanuit het hele spectrum van kinderrechten en vanuit de basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag. Kinderrechten vormen een verbindend kader tussen […]

Lees meer
Laad meer artikels