UNICEF Sociale inclusie

UNICEF 1946 – 2016 : zeven decennia hoop voor ieder kind

« De hoop van de wereld rust op de komende generaties. » Met deze woorden doet de Algemene Vergadering in december 1946, daags na de Tweede Wereldoorlog, de aanbeveling het Internationaal Noodfonds van de Verenigde Naties voor Kinderen – UNICEF – op te richten. Het doel is programma’s voor humanitaire hulp op te zetten om noodlijdende kinderen te hulp te komen, op die manier de samenleving weer op te bouwen en hoop te geven voor een betere toekomst. Lees meer
Vlag van de Roma

Brussel : 21 kinderen op straat

De laatste weken stonden vijf Romafamilies centraal in de actualiteit : ze werden uit hun noodverblijfplaats gezet in de Fritz Toussaint-straat in Elsene. De families zagen hierna geen andere oplossing dan te overnachten in een park in de hoofdstad. UNICEF herinnert België aan zijn engagement om niet alleen de Internationale Conventie inzake de Rechten van het Kind te respecteren, maar ook te garanderen dat deze gerespecteerd wordt. Lees meer

Gelijke kansen

Via sociale inclusie willen wij alle kinderen betrekken bij onze programma’s. Geen enkel kind mag worden uitgesloten. Met andere woorden, we zijn vastbesloten om te vechten tegen elke vorm van uitsluiting van kinderen door de maatschappij.

Lees meer