UNICEF Voeding

Slechte voedingsgewoonten schadelijk voor de gezondheid van kinderen wereldwijd

Te veel kinderen en jongeren wereldwijd krijgen niet de voeding die ze nodig hebben. Dit heeft verstrekkende gevolgen: ongezonde voeding ondermijnt hun kansen om te groeien, zich te ontwikkelen, te leren en hun volledige potentieel te bereiken. Ook in België zijn de cijfers verontrustend. Dit is wat blijkt uit het rapport ‘State of the World’s Children – Children, Food and Nutrition’ gepubliceerd door UNICEF. Lees meer

UNICEF 1946 – 2016 : zeven decennia hoop voor ieder kind

« De hoop van de wereld rust op de komende generaties. » Met deze woorden doet de Algemene Vergadering in december 1946, daags na de Tweede Wereldoorlog, de aanbeveling het Internationaal Noodfonds van de Verenigde Naties voor Kinderen – UNICEF – op te richten. Het doel is programma’s voor humanitaire hulp op te zetten om noodlijdende kinderen te hulp te komen, op die manier de samenleving weer op te bouwen en hoop te geven voor een betere toekomst. Lees meer

De aanbevelingen van UNICEF rond borstvoeding

Indien alle kinderen borstvoeding kregen, zouden er jaarlijks 820.000 levens gered worden. Toch krijgt maar 38% van de baby’s borstvoeding tijdens de eerste 6 maanden van hun leven. De 62% andere kinderen krijgen vervangingsmiddelen voor moedermelk. UNICEF ijvert er daarom voor dat er een rem wordt gezet op agressieve marketingcampagnes rond deze producten, die het aantal kinderen dat de borst krijgt negatief beïnvloeden. Lees meer