Terug naar school, een maand na de verwoestende explosies in Beiroet

183 scholen door de explosies beschadigd of vernield - impact op meer dan 77.000 kinderen en jongeren

De dringende actie en de verhoogde steun zijn essentieel om ervoor te zorgen dat alle kinderen die door de explosies van Beiroet werden getroffen, terug naar school kunnen wanneer het nieuwe schooljaar later deze maand begint.

De twee massieve explosies in Beiroet van een maand geleden, beschadigden 163 openbare en particuliere scholen met meer dan 70.000 studenten en 7.600 leerkrachten. Bovendien werden 20 scholen van het TVET(Technisch en Beroepsonderwijs) beschadigd, waardoor ongeveer 7.300 studenten werden getroffen.

Het waarborgen van de toegang tot onderwijs voor kinderen is een belangrijke prioriteit voor UNICEF. Onderwijs biedt kinderen niet alleen kansen voor de toekomst, het kan kinderen en hun ouders ook een normaal gevoel geven, een gevoel van hoop voor de toekomst en een veilige ruimte bieden aan kinderen die een trauma doormaken. Naar schatting 600.000 kinderen leven binnen een straal van 20 kilometer van de ontploffing en zouden op korte en lange termijn negatieve psychologische gevolgen kunnen ondervinden.
In het kader van de lancering van een kort rapport – “Everything around me is in ruins” (“Alles om me heen is in puin”) – waarin de impact van de explosies op kinderen en gezinnen in Beiroet en de reactie van UNICEF tot nu toe wordt benadrukt, heeft UNICEF de internationale gemeenschap opgeroepen om de steun voor onderwijs voor kinderen en gezinnen in Beiroet dringend op te schalen.

Als er rampen gebeuren, kan het onderwijs een vitale levensader zijn voor kinderen wiens leven ondersteboven is gehaald, zodat ze een veilige plek hebben op school en zich normaal kunnen voelen te midden van de chaos“, aldus Yukie Mokuo, vertegenwoordiger van UNICEF in Libanon. “Daarom zijn we ongelooflijk bezorgd over de aanzienlijke schade die scholen in de zwaarst getroffen wijken hebben opgelopen en over de gevolgen die dit voor de kinderen kan hebben. De sluiting van scholen als gevolg van de COVID-19-pandemie voegt een extra uitdaging toe, maar het is van essentieel belang dat we zo snel mogelijk dringende oplossingen vinden om de kinderen weer aan het leren te krijgen“.

Op basis van de eerste beoordelingen van scholen binnen een straal van 20 kilometer van de ontploffing door het Ministerie van Onderwijs en Hoger Onderwijs, heeft ongeveer 80 procent van de scholen lichte tot matige schade opgelopen en heeft 20 procent zware schade opgelopen. Er worden snel middelen vrijgemaakt om samen met UNESCO en andere partners te beginnen met het herstel en om lichte tot matig beschadigde scholen weer in werking te stellen zodat ze in oktober in bedrijf zijn.

“Ik voel me anders na de explosie. Ik ben altijd bang, en ik droom nog steeds over het gevoel van de explosie. Het houdt me ’s nachts wakker. Hanan, 8, Karantina

 

 

 

 

 

 

 

 

Als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn alle scholen van plan om een gemengde aanpak te implementeren waarbij zowel op afstand als face-to-face wordt geleerd. Deze plannen worden echter verder bemoeilijkt door de impact van de explosies. Aangezien veel huizen werden verwoest en gezinnen gedwongen werden te verhuizen, moet de beperkte toegang tot leermateriaal en connectiviteit dringend worden aangepakt in de aanloop naar het aanstaande begin van het schooljaar 2020/21. De meest kwetsbare kinderen hadden om te beginnen geen leermateriaal en connectiviteit en lopen verder het risico dat de toegang tot het onderwijs langdurig wordt vertraagd en dat zij mogelijk zelfs de school voortijdig verlaten. Gezinnen die hun huis en inkomen zijn kwijtgeraakt, worden ook geconfronteerd met financiële obstakels om zich in te schrijven en het onderwijs van hun kinderen te ondersteunen.

“Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst naar school ben geweest, en nu mijn school kapot is, heb ik geen idee wanneer ik weer kan gaan. Naar het park komen helpt – met het team van UNICEF spelen we spelletjes en leren we samen wat makkelijke dingen. Het is niet hetzelfde als school, maar als je zoveel hebt verloren als wij in deze buurt, wordt zoiets echt belangrijk.” Abdulkarim, 10, Karantina.

UNICEF werkt met zijn partners in de door de explosies getroffen gebieden samen om het herstel van beschadigde scholen en de vervanging van meubilair en uitrusting te ondersteunen, de veiligheidsrichtlijnen voor scholen te bevorderen, leraren op te leiden in psychosociale ondersteuning en de distributie van onderwijsbenodigdheden en ontwikkelingskits voor jonge kinderen aan leraren en verzorgers te coördineren. UNICEF is ook op zoek naar innovatieve oplossingen voor leren op afstand met meer connectiviteit en toegang tot elektronische apparatuur.

UNICEF heeft 46,7 miljoen euro nodig om in de komende drie maanden in de onmiddellijke behoeften van kinderen en gezinnen te voorzien. De respons richt zich op de psychosociale behoeften van kinderen en de verzorgers, het veilig houden van kinderen, het rehabiliteren van essentiële basisvoorzieningen en het uitrusten van adolescenten en jongeren met vaardigheden die zij nodig hebben om deel uit te maken van de inspanningen om hun land weer op te bouwen – dit alles terwijl de verspreiding van COVID-19 wordt beperkt.

Ik doe een gift voor de slachtoffers in Beiroet