Trefwoorden

Terugblik op 2016 : UNICEF’s impact in de vijf gevaarlijkste noodsituaties

Om en bij de 535 miljoen. Dat is het aantal kinderen wereldwijd die in landen wonen waar een humanitaire noodsituatie heerst. Het gaat om een kind op vier. 

© UNICEF/UN039551/Soulaiman
© UNICEF/UN039551/Soulaiman

Op 9 november 2016 vluchten ontheemde kinderen en volwassen het platteland rond Rakka in Syrië

Complexe en langdurige noodsituaties vergroten de gevaren waar kinderen aan worden blootgesteld exponentieel en maken hun ellende groter.

In een wereld waarin crisissen elkaar onverbiddelijk opvolgen moeten onze acties niet alleen de onmiddellijke noden lenigen. Ze moeten ook de uitdagingen op lange termijn aanpakken. Onze interventiestrategie in noodsituaties wil dan ook steeds de fundamenten leggen voor groei en toekomstige stabiliteit in de betrokken landen. Onze investeringspolitiek in ontwikkeling heeft als doel bij te dragen tot de versterking en de veerkracht van de bevolking in het geval van een ramp.

Het rapport van UNICEF ‘Humanitarian Action for Children’ zoomt in op de inspanningen van UNICEF en zijn partners om deze humanitaire uitdagingen het hoofd te bieden door tegelijk tegemoet te komen aan de meest dringende noden vandaag, maar ook de toekomst voor te bereiden. Het beschrijft de resultaten die UNICEF en zijn partners in 2016 behaalden op het terrein.

Ons werk in 2016 concentreerde zich op alle regio’s en alle domeinen van de internationale ontwikkelings- en humanitaire hulp. Hierbij geven we u een overzicht van wat UNICEF realiseerde voor de kinderen in de vijf gevaarlijkste en meest complexe crisissen ter wereld.

De crisis in Syrië

© UNICEF/UN041536/anonyme
© UNICEF/UN041536/anoniem

Op 13 november 2016 maken kinderen notities in hun schriften in een geïmproviseerde school in Deraa, een stadje in Syrië. Ondanks het aanhoudende geweld dat het land verwoest, blijven de kinderen, met de steun van hun leraren, gemotiveerd naar school gaan.

Syrië is een van de gevaarlijkste plekken op aarde voor kinderen. Het conflict gaat weldra zijn zesde jaar in, waardoor het land vandaag in een van de grootste humanitaire crisissen ter wereld verkeert. Dagelijks worden de mensenrechten er met de voeten getreden. Ongeveer 13.5 miljoen mensen, waarvan 6 miljoen kinderen, zijn getroffen door deze crisis. Meer dan twee miljoen Syrische kinderen bevinden zich nu als vluchteling in de buurlanden van Syrië. In 2016 hebben UNICEF en zijn partners de interventies opgevoerd om basisvoorzieningen en –materialen te bezorgen aan de getroffen gemeenschappen en aan de mensen op de vlucht, aan de meest kwetsbaren in het bijzonder.

Overzicht van de impact van de interventies van UNICEF in november 2016 : 

© UNICEF/UN018093/Al-Issa
© UNICEF/UN018093/Al-Issa
 • Meer dan 1.5 miljoen mensen hebben deelgenomen aan een sessie rond hygiëne en/of een hygiënekit gekregen.
 • Ongeveer 895.000 kinderen kregen formele scholing
 • Bijna 370.000 kinderen kregen niet-formele of informele scholing
 • Meer dan 21 miljoen kinderen onder de vijf jaar werden gevaccineerd tegen polio
 • Meer dan 900.000 kinderen en volwassenen namen deel aan programma’s in het kader van kinderbescherming en psychologische steun.

Ontmoet de Syrische kinderen die getroffen zijn door de crisis :

Malakde familie RaslanNawwar

De regionale crisis in Nigeria

© UNICEF/UN041140/Vittozzi
© UNICEF/UN041140/Vittozzi

In 2016 werd de veiligheid hersteld in enkele regio’s in het noordoosten van Nigeria, waardoor humanitaire hulpverleners plaatsen konden bereiken die voorheen werden gecontroleerd door Boko Haram. Deze nieuwe toegang bracht de ernstige humanitaire situatie aan het licht. Het niveau van ondervoeding bij kinderen is alarmerend en het wilde poliovirus kent een epidemische opstoot. In de drie staten die het meest direct rechtstreeks zijn getroffen, namelijk Borno, Adamawa en Yobe, hebben dit jaar 8.5 miljoen mensen humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn er 1.63 miljoen mensen ontheemd waarvan er meer dan de helft kinderen zijn.

Overzicht van de impact van de interventies van UNICEF in december 2016 :

© UNICEF/UN038614/Naftalin
© UNICEF/UN038614/Naftalin
 • Ongeveer 745 000 mensen die getroffen zijn door conflicten kregen toegang tot drinkbaar water
 • Bijna 160 000 kinderen onder de vijf jaar die aan ernstige acute ondervoeding lijden, werden opgenomen in therapeutische voedingsprogramma’s.
 • Meer dan 4.2 miljoen mensen getroffen door de conflicten konden genieten van primaire gezondheidszorg en spoedgevallenzorg
 • Meer dan 185 000 kinderen getroffen door de conflicten kregen psychologische steun
 • Bijna 107 000 kinderen getroffen door conflicten kregen onderwijs in een beschermende en veilige leeromgeving.

Ontmoet de kinderen en families uit Borno, Nigeria, die geen thuis meer hebben

Jemen

© UNICEF/UN050302/Al-Zikri
© UNICEF/UN050302/Al-Zikri

Sinds de opflakkering van het conflict in maart 2015, wordt Jemen geconfronteerd met een humanitaire crisis zonder weerga. Ongeveer 18.8 miljoen mensen, of 70% van de bevolking, hebben nood aan humanitaire hulp, waarvan 9.6 miljoen kinderen. De schendingen van de kinderrechten zijn schokkend gestegen en kinderen zijn in hoge mate blootgesteld aan psychologische stress. De situatie op vlak van gezondheid, voeding en hygiëne in het land is kritiek. Een recente choleracrisis bracht 7.6 miljoen mensen in gevaar.

Overzicht van de impact van de interventies van UNICEF in november 2016 

© UNICEF/UN026948/Mahyoub
© UNICEF/UN026948/Mahyoub
 • Bijna 4.5 miljoen mensen hebben toegang gekregen tot waterbronnen en verbeterde hygiëne.
 • Meer dan 347 000 kinderen hebben basis lesmateriaal gekregen
 • Meer dan 4.8 miljoen kinderen onder de jaar werden gevaccineerd tegen polio
 • Meer dan 4 miljoen kinderen onder de 5 jaar kregen een behandeling met micronutriënten
 • Bijna 434 000 kinderen kregen psychologische steun

Maak kennis met Fahd, getroffen door de crisis in Jemen:

Zuid-Soedan

© UNICEF/UN030146/Rich
© UNICEF/UN030146/Rich

De situatie in Zuid-Soedan is geëscaleerd sinds begin 2016 en gaat er verder op achteruit door een verslechterende economische situatie en door de broosheid van de politieke situatie. Eind 2016 was ongeveer 31% van de bevolking getroffen door ernstige voedselonzekerheid en de situatie zou nog erger worden in 2017. Kinderen, die het meest kwetsbaar zijn, vertegenwoordigen 70% van de vluchtelingen in de buurlanden.

Overzicht van de impact van de interventies van UNICEF in december 2016 :

 • Meer dan 203 000 kinderen tussen 6 en 59 maanden die aan ernstige acute ondervoeding lijden kregen een behandeling.
 • Bijna 610 000 kinderen tussen 6 maanden en 15 jaar uit de getroffen regio’s werden gevaccineerd tegen mazelen.
 • Meer dan 742 000 mensen kregen toegang tot drinkbaar water
 • Meer dan 693 000 kinderen en adolescenten werden bereikt met kritieke diensten voor kinderbescherming
 • Bijna 314 0000 kinderen en adolescenten tussen de 3 en 18 jaar kregen toegang tot noodonderwijs

Ontmoet kinderen en families getroffen door de crisis in Zuid-Soedan

Nyajime
Nyaruot, Nyaliep en Nyachan 

Irak

© UNICEF/UN037827/Khuzaie
© UNICEF/UN037827/Khuzaie

Ook in Irak is het geweld in 2016 toegenomen. Een kind op vijf liep het risico te overlijden, op seksueel geweld, op rekrutering door gewapende groeperingen of op kidnapping. 11 miljoen mensen hebben nood aan humanitaire hulp en meer dan 1.4 miljoen kinderen zijn ontheemd. De meerderheid onder hen heeft een volledig schooljaar gemist. In Mosoel zijn door de militaire actie in oktober om de stad opnieuw in te nemen, meer dan 100.000 mensen nog steeds ontheemd. De helft van hen zijn kinderen.

Overzicht van de impact van de interventies van UNICEF op 30 november 2016

© UNICEF/UN037837/Khuzaie
© UNICEF/UN037837/Khuzaie

Irak, 2016. Op 7 september draagt een moeder een hygiënekit van UNICEF die ze gekregen heeft bij een bedeling van noodhulpgoederen aan ontheemde families die net zijn aangekomen in het tarnsitkamp van Hajjaj Silo, in de provincie Salah ad-Din in Irak.

 • Meer dan 1 miljoen mensen kregen toegang tot voldoende drinkbaar water
 • Ongeveer 57 000 kinderen op schoolgaande leeftijd kregen toegang tot tijdelijke leerruimtes
 • Meer dan 88 000 kinderen nemen deel aan programma’s voor gestructureerd en duurzame psychologische steun
 • Meer dan 5.6 miljoen kinderen tussen 0 en 59 maanden werden gevaccineerd tegen polio in de regio’s getroffen door de epidemie (onder ontheemde personen en de gastgemeenschappen)
 • Meer dan 1.2 miljoen kwetsbare mensen die moesten vluchten kregen binnen de 72 uur een noodhulpkit.

Welk perspectief voor 2017 ?

Ook in 2017 werken wij met dezelfde vastberadenheid verder om wereldwijd hulp en hoop te brengen voor ieder kind.

In het rapport ‘Humanitarian Action for Children’ doet UNICEF een oproep voor 2017 ten bedrage van 3.3 miljard US $. Ook worden de doelstellingen voorgesteld om kinderen die getroffen zijn door conflicten en natuurrampen toegang te garanderen tot drinkbaar water, voedsel, scholing, gezondheid en bescherming in 48 landen wereldwijd.

Doe een gift voor de kinderen in nood