Trefwoorden

State of the World’s Children 2015 – Innovatie voor ieder kind

25 jaar geleden aanvaardde de wereld de relatieve Conventie voor de rechten van het kind. Deze Conventie ligt aan de basis van een enorme groei. Maar toch blijven er nog vele uitdagingen open.

Dit jaar wil het UNICEF rapport over de toestand van alle kinderen in de wereld het belang van innovatie benadrukken om deze uitdagingen te overwinnen. Innovatie moet een motor van verandering zijn voor de meest achtergestelde kinderen!

Vernieuwen ten voordele van de meest achtergestelde kinderen

Het UNICEF rapport legt de nadruk op het belang van innovatie om de kinderrechten te laten respecteren. Nieuwe manieren om problemen op te lossen ontstaan dikwijls bij plaatselijke gemeenschappen en jongeren. Het zijn zij die ons kunnen helpen ongelijkheden weg te werken. Deze ongelijkheden beletten miljoenen kinderen hun talenten te ontplooien.
Eeuwenoude problemen maken dat achtergestelde kinderen beroofd worden van de rechten die het Kinderrechtenverdrag formuleert. We hebben nood aan nieuwe ideeën en een nieuwe manier van denken.

Om de kinderrechten uit te breiden zijn nieuwe ideeën nodig. En wij moeten erop toezien dat innovatie alle kinderen ten goede komt, zelfs de minst bedeelden.

De kinderen er bij betrekken

Wij leven in een tijd van ongelooflijke evoluties op gebied van contacten en overdracht van informatie. Deze vernieuwingen verleggen voortdurend de grenzen van het mogelijke en zij bieden nieuwe perspectieven voor de toekomst.

Kinderen en jongeren zijn natuurlijke vernieuwers. Zij vinden nieuwe manieren uit om zich te engageren en op te komen voor hun rechten.

Het komt er dus op aan hen te integreren in onze onderzoeksprojecten om te kunnen genieten van hun creatieve geest. Dat is ook de reden waarom het rapport State Of the World’s Children 2015 het grootst aantal niet gepubliceerde teksten van jongeren bevat sinds 1980.

Wat betekent innovatie?

UNICEF gebruikt  bij voorbeeld nieuwe methoden in Zuid-Soedan om schoolverlaters toegang te geven tot onderwijs. We ontwikkelden een speciale applicatie die op goedkope tablets functioneert en 1.800 kinderen toelaat les te volgen en examens af te leggen.

Innovatie moet er zijn voor alle kinderen en moet alle kinderen ten goede komen! Lees ons digitaal rapport en reageer en geef commentaar aan de werkgroep voor innovatie. Deel je ideeën en ervaringen met deze groep.