Toon de wereld hoeveel #ZinInSchool jullie hebben!

Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar lanceert UNICEF België een unieke campagne. Onder de hashtag #ZinInSchool roept het VN-kinderfonds alle kinderen en jongeren in ons land op om samen met hun ouders en grootouders te tonen hoe belangrijk de school voor hen is.

Het zijn uitzonderlijke tijden. Door de COVID-19-pandemie misten vele kinderen de voorbije maanden leer- en studiemomenten, spel en sociale contacten, ondersteuning en ontwikkelingskansen. Ook hun familie ondervond de impact van de gezondheidscrisis.

Kinderen, jongeren en ouders kijken meer dan ooit reikhalzend uit naar het nieuwe schooljaar. We vragen hen om dit op een eenvoudige manier te tonen door hun boekentas klaar te zetten aan het raam ter voorbereiding van deze 1e september. Een symbool om te tonen dat school zó belangrijk is voor ieder kind, waar ook ter wereld.

De voorbije weken heeft UNICEF België er meermaals op gewezen dat deze gezondheidscrisis geen onderwijscrisis mag worden. We hoopten allen op een terugkeer naar normaal. Helaas laat die nog even op zich wachten.

De sensibiliserende campagne #ZinInSchool van UNICEF België toont dat alle kinderen terug willen naar school. Toegang tot onderwijs is immers een basisrecht voor ieder kind.

Voor de COVID-19 pandemie gingen ongeveer 27 miljoen kinderen in 24 landen getroffen door conflicten niet naar school. Dat wil zeggen dat 1 op 5 kinderen er geen les kreeg. Op het hoogtepunt van de lockdown werden 1,6 miljard kinderen, ofwel 90% van de schoolgaande jeugd wereldwijd, afgesneden van onderwijs, maar ook van de steun van vrienden en leerkrachten. Zo kwam niet alleen hun opleiding maar ook hun groei, welzijn en veiligheid op het spel te staan. COVID-19 geeft een inzicht dat een school zoveel meer te betekenen heeft voor onze jeugd dan louter kennisoverdracht.

UNICEF kwam wereldwijd meteen in actie bij de uitbraak van de COVID-19-pandemie door:

● het online lesaanbod en ander lesmateriaal voor afstandsonderwijs te ontwikkelen en te vergroten;
● ouders, ook als ze zelf ongeschoold zijn, voldoende hulpmiddelen aan te bieden om hun kinderen thuis te helpen bij het leren;
● onze dienstverlening op het vlak van kinderbescherming en psychologische ondersteuning uit te breiden;
● overheden en leerkrachten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het plannen en voorbereiden van de heropening van scholen, zodat zoveel mogelijk kinderen veilig naar school kunnen terugkeren.

In België blijkt uit onderzoek van het JOY-platform dat 8 op 10 ouders vragende partij is de scholen te heropenen in september en daarnaast geeft 75% aan dat hun kinderen ook zelf terug naar school willen. “Door de scholen te sluiten, werd verkeerdelijk de indruk gewekt dat de school geen veilige omgeving zou zijn. Onderzoek toont echter aan dat de kinderen niet de motor van de Covid-19 crisis zijn en dat scholen met aangepaste maatregelen op een veilige manier weer volledig open kunnen. De negatieve impact van de gezondheidscrisis op de ontwikkeling en het psychosociaal welzijn van kinderen is enorm, en school speelt een cruciale rol in alle aspecten van de ontwikkeling van kinderen en in hun mentale gezondheid”, vertelt kinderpsychiater Delphine Jacobs, in naam van de Belgian Pediatric Covid-19 Task Force.

De beslissing om de scholen opnieuw veilig van start te laten gaan op 1 september is een krachtig signaal vanwege de overheden en de onderwijsverantwoordelijken in ons land. Via zijn #ZinInSchool campagne wil UNICEF België dit gegeven kracht bijzetten en benadrukken dat kwaliteitsvol onderwijs een basisrecht is voor ieder kind.

We vragen alle schoolkinderen om vanaf vandaag hun boekentas aan het raam te zetten. Samen met de affiches die we ter beschikking stellen op https://zininschool.unicef.be is dit een krachtig signaal om het belang van school voor onze kinderen te onderlijnen. Bovendien willen we de kinderen en jongeren de kans geven om hun gevoelens hierrond te uiten”, zegt Dirk Jacxsens, algemeen directeur van UNICEF België. “We hopen dat zoveel mogelijk kinderen en ouders in ons land meedoen met deze actie. Ook via de sociale media zullen we onder de hashtag #ZinInSchool deze actie verder ondersteunen. We hebben het volste vertrouwen in de beslissing die de regering in overleg met onderwijsexperten en de GEES heeft genomen. We zijn ons ten zeerste bewust van de uitzonderlijke situatie waarin we leven, maar we willen wel voorkomen dat het belang van het onderwijs over het hoofd zou gezien worden en daardoor een verloren generatie dreigt.”

De campagne #ZinInSchool kwam tot stand met steun van DGD.

Campagnepagina klik HIER