Twee maanden na uitbraak van geweld in Myanmar, zijn Rohingya-vluchtelingenkinderen nog steeds in gevaar

NEW YORK / GENEVA / DHAKA/BRUSSEL - 23 oktober 2017 - Bijna twee maanden sinds de vluchtelingenstroom van Rohingya-families op gang kwam richting Bangladesh, zijn er nog steeds duizenden kinderen en vrouwen zonder basisvoorzieningen, zegt UNICEF vandaag.

De waarschuwing komt op het moment waarop vertegenwoordigers van donorregeringen en humanitaire organisaties samenzitten in Genève voor een donorconferentie voor deze tot nu toe ondergefinancierde humaniatire crisis.

“De Rohingya-vluchtelingencrisis neemt niet af” zei Edouard Beigbeder, vertegenwoordiger van UNICEF in Bangladesh. “De noden van vluchtelingen en die van de gemeenschappen die hen opvangen stijgen in een veel sneller tempo dan onze capaciteit om te reageren. We hebben meer middelen nodig en we hebben ze nu nodig. ‘

Dicht bij 1,2 miljoen mensen – waaronder nieuwkomers, Rohingya-vluchtelingen die Myanmar ontvluchtten in eerdere escalaties van geweld en kwetsbare plaatselijke gemeenschappen – hebben humanitaire hulp nodig in Cox’s Bazaar. Ongeveer 720.000 van hen zijn kinderen.

Naar schatting 450.000 Rohingya-kinderen van 4-18 jaar hebben onderwijs nodig.

Bijna 17.000 kinderen kampen met ernstige acute ondervoeding en moeten dringend geholpen worden.

Er is een acuut tekort aan zuiver water-, sanitaire voorzieningen- en hygiënevoorzieningen. In de kampen zijn er gemiddeld 100 mensen per latrine.

“Gezien de huidige bevolkingsdichtheid en slechte hygiëne kan elke uitbraak van cholera of diarree fataal aflopen voor duizenden kinderen in de tijdelijke opvangkampen,” zei Beigbeder.

UNICEF wil het routine vaccinatieschema versnellen om nieuw toegekomen vluchtelingen sneller en beter te kunnen beschermen tegen infectieziekten.

Er zijn ook meer en meer getuigenissen over kinderen die met ernstige emotionele en psychische problemen kampen. Ook ouders staan onder stress en kunnen daardoor niet instaan voor de verzorging van hun kinderen. Vele adolescenten hebben extra rollen aangenomen als verzorgers en helpen bij het verzamelen van brandhout en de zorg voor hun oudere familieleden of broers en zussen.
UNICEF werkt samen met partners om kwetsbare kinderen te voorzien van levensreddende ondersteuning.

 

Sinds 25 augustus:

• hebben UNICEF en partners 50.000 kinderen onder de vijf jaar onderzocht voor ondervoeding. Meer dan 1.500 kinderen lijden aan ernstige acute ondervoeding en bijna iedereen kreeg een aangepaste behandeling.
• kregen ongeveer 69.000 kinderen in de leeftijd van 6-59 maanden vitamine A supplementen tijdens de aanvullende mazelen, rubella en polio immunisatiecampagnes.
• kregen 7.500 zwangere vrouwen en jonge moeders informatie over de preventie en behandeling van ondervoeding
• werden meer dan 700.000 mensen, waaronder 180.000 kinderen van 1 tot 5 jaar oud, gevaccineerd tegen cholera in een campagne die op 10 oktober gelanceerd werd. Een tweede ronde start begin november om 180.000 kinderen tegen cholera te vaccineren en 220.000 tegen polio. Beide potentieel dodelijke ziekten, kunnen zich snel verspreiden in vluchtelingenkampen.
• verdeelden UNICEF en partners zuiver water aan 128.000 personen, 190.000 personen kregen toegang tot sanitaire voorzieningen en 37.000 ontvingen hygiëne kits en jerrycans.
• worden meer dan 35.000 kinderen bereikt met psychosociale ondersteuning in 106 kindvriendelijke ruimten.
• krijgen meer dan 22.000 kinderen, waaronder 8.500 pas toegekomen kinderen onderwijs via UNICEF.

De behoeften zijn enorm en nemen dag na dag toe. Maar de financiering blijft zeer beperkt. UNICEF heeft slechts 11 procent van de 76 miljoen dollar ontvangen, die nodig is om levensreddende humanitaire hulp te verlenen aan getroffen kinderen en vrouwen.

UNICEF België lanceerde een oproep voor steun aan de Rohingya kinderen op de vlucht.  Giften zijn welkom op BE 31 0000 0000 5555 met vermelding “Rohingya” of online via www.unicef.be/gift

 


Videomateriaal


Meer informatie:

Philippe Henon
Persattaché,
UNICEF België
Tel: (+32) 2 477/55.50.23
phenon@unicef.be
@philippehenon