Al 75 jaar, sinds de oprichting op 11 december 1946, zet UNICEF zich onvermoeibaar in voor de rechten en het welzijn van ieder kind. De oorspronkelijke missie van UNICEF was kinderen in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog te helpen overleven. Dit werk begon in Europa en werd de volgende jaren geleidelijk aan uitgebreid naar andere delen van de wereld. 

Onze activiteiten zijn in de loop der jaren ook diverser geworden. Zo is het accent geleidelijk aan verschoven naar duurzame ontwikkelingshulp, zonder voorbij te gaan aan de vele noodsituaties die zich in de loop van de recente geschiedenis hebben afgespeeld. 

Voor welke uitdaging we ook komen te staan, al 75 jaar lang streven we ernaar het vertrouwen dat in onze organisatie wordt gesteld waar te maken. En bieden we het hoofd aan de moeilijkste omstandigheden om de rechten van kinderen te bevorderen en hun welzijn te bewerkstelligen, waar ook ter wereld.

Als we de driekwart eeuw van het bestaan van UNICEF zouden opsplitsen in drie grote delen, krijgen we een eerste periode gewijd aan de overleving van kinderen, een tweede aan de ontwikkeling van kinderen en een derde waarin bescherming en rechtvaardigheid centraal staan. 

Alles wat we sinds ons ontstaan hebben gerealiseerd dankzij de steun die wij krijgen, heeft ons niet alleen voorbereid om de huidige gezondheidscrisis het hoofd te bieden, maar sterkt ons vertrouwen in een hoopvolle toekomst voor ieder kind.