In de afgelopen 75 jaar van ons bestaan hebben we geleidelijk aan de kloof gedicht tussen alles wat we willen bereiken om het leven van kinderen te verbeteren en wat we nog niet hebben kunnen realiseren voor hen. 

Het is het verhaal over duizenden moedige en vastberaden mensen die onvermoeibaar aan het werk zijn op de meest onherbergzame gebieden ter wereld om de meest kwetsbare kinderen te bereiken en hun families en gemeenschappen te helpen. 

Het is het verhaal over donateurs, partners en supporters van over de hele wereld die essentiële middelen verstrekken en ons voortdurend aanmoedigen onze gezamenlijke doelen voor kinderen te realiseren. 

Het is het verhaal van innovatieve methodes die zijn ontwikkeld na nauwgezet en hard werk, maar ook soms onverwachte omstandigheden, om het leven van miljoenen kinderen te redden en te verbeteren. 

Het is het verhaal over Vrijwillige Ambassadeurs die hun bekendheid inzetten om onaanvaardbare situaties aan de kaak te stellen waar te veel kwetsbare kinderen onder lijden. 

Het is het verhaal van activisten zoals Muzoon Almellehan die onvoorwaardelijk opkomen voor de rechten van het kind.

Het is het verhaal van vrijwilligers die hun talenten, tijd en energie ten dienste van kinderen stellen.

Naast de grote gevolgen van de pandemie zijn er nog andere bedreigingen die de rechten van kinderen extreem in gevaar brengen.

Wereldwijd leven 426 miljoen kinderen - bijna een op de vijf - in gebieden waar conflicten escaleren en een steeds grotere tol eisen van de burgerbevolking. Kinderen worden daarbij het zwaarst getroffen. rouwen en meisjes lopen het grootste risico op conflictgerelateerd seksueel geweld. 80% van alle humanitaire noden zijn gerelateerd aan conflicten.

Bovendien leven 1 miljard kinderen, of bijna de helft van de kinderen in de wereld leeft in landen die een extreem hoog risico lopen op de gevolgen van klimaatverandering.

In dit tijdperk van een wereldwijde pandemie, groeiende conflicten en klimaatverandering, is een kindgerichte benadering belangrijker dan ooit, stelt UNICEF. Onze toekomst hangt af van de prioriteiten die we vandaag stellen. Dit betekent dat kinderen op de eerste plaats moeten staan als het gaat om investeringen, en als laatsten in de rij voor bezuinigingen. 

Onze toekomst wordt bepaald door de prioriteiten die vandaag stellen. Daarom blijft UNICEF volgende oproep herhalen:

  • Investeer in sociale bescherming, menselijk kapitaal en uitgaven voor een inclusief en veerkrachtig herstel;
  • Stop de pandemie en de alarmerende achteruitgang van de gezondheid en de voeding van kinderen - onder meer door voort te bouwen op de cruciale rol van UNICEF bij de distributie van het COVID-19-vaccin;
  • Heropbouwen op een stevigere basis dan voorheen door te zorgen dat ieder kind toegang heeft tot kwaliteitsonderwijs, bescherming en een een goede mentale gezondheid heeft;
  • Veerkracht opbouwen om rampen beter te voorkomen, erop te reageren en kinderen beter te beschermen tegen crises via nieuwe benaderingen om een einde te maken aan hongersnood, kinderen te beschermen tegen klimaatverandering en te herbekijken hoe fondsen worden besteed als zich een ramp voordoet.