UNICEF BELGIE KIEST PARTIJ VOOR DE KINDEREN

Politieke partijen spreken zich uit over 5 prioritaire thema’s voor kinderen

Vergeet de kinderen niet op 26 mei!  Dat vraagt UNICEF België aan iedereen die stemt.
Om te verzekeren dat de kiezers welingelicht hun stem kunnen uitbrengen, peilde UNICEF België naar het standpunt van alle politieke partijen rond prioritaire kinderrechtenthema’s: onderwijs, armoede, migratie, klimaat en geweld.

De antwoorden kan iedereen raadplegen op de webpagina www.unicef.be/verkiezingen2019  om zo een bewuste stem uit te brengen.

Op 20 november 2019 bestaat het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind precies 30 jaar. Daarom zet UNICEF België enkele aandachtspunten in het licht die extra politieke inspanning vragen.

Dat deed UNICEF België al eerder in zijn  memorandum en nu dus ook in een verkiezingscampagne, die bestaat uit een enquête en een filmpje voor sociale media.

De 5 prioritaire thema’s voor UNICEF België:

o UNICEF België roept op om kinderen in armoede beter te beschermen. België heeft één van de hoogste kinderarmoedecijfers van Europa.
o Het is voor UNICEF België cruciaal dat de rechten van migranten- en vluchtelingenkinderen onderweg naar en in België beschermd worden.
o UNICEF België vraagt om een einde te maken aan de ongelijkheid binnen het onderwijs die vooral de meest kwetsbare kinderen raakt.
o UNICEF België vraagt dat er werk gemaakt wordt van een globaal klimaatplan waarin aandacht besteed wordt aan de ruimere leefomgeving.
o UNICEF België pleit ervoor dat alle kinderen beschermd worden tegen elke vorm van geweld.

De komende dagen en weken gaat UNICEF België deze boodschap ruim verspreiden met ondermeer een actie op de sociale media.  Onder de hashtag #PartijVoorDeKinderen herhaalt UNICEF België zijn wensen voor een nationale politiek met een bijzondere aandacht voor het welzijn van kinderen.

UNICEF België hoopt dat zoveel mogelijk mensen zich zullen scharen achter deze campagne en mee zullen oproepen voor een beleid dat ambitieus en respectvol is ten opzichte van de rechten van ieder kind in ons land en conform aan de internationale engagementen van België.

Kies partij voor de kinderen!

Ontdek de standpunten van de politieke partijen over:

• De rechten van kinderen in armoede
• Gelijke kansen in het onderwijs
• De rechten van vluchtelingen- en migrantenkinderen
• Het milieu en dus de toekomst van alle kinderen
• Het bestrijden van geweld tegenover kinderen

**