UNICEF België lanceert zijn kinderrechtenweek (17/11-23/11)

30 jaar Kinderrechtenverdrag – Vooruitgang en uitdagingen

UNICEF België lanceert zijn kinderrechtenweek
(17/11 -23/11)

Agenda : zie onderaan bericht

Op 20 november bestaat het Kinderrechtenverdrag 30 jaar.  In die periode groeide dit verdrag uit tot het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag ooit en dé standaard in de omgang met kinderen.

Tijdens de week van 20 november plant UNICEF België een hele reeks activiteiten om deze verjaardag en het belang van het Verdrag voor het welzijn van ieder kind onder de aandacht te bengen.

Sinds de ondertekening van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind op 20 november 1989 is er heel wat vooruitgang geboekt ten gunste van kinderen. Gezondheid, onderwijs, bescherming, burgerrechten… de levenskwaliteit van miljoenen kinderen is verbeterd door de uitvoering en de geleidelijke verwezenlijking van de rechten van kinderen zoals vastgelegd in het Verdrag en de optionele protocollen.  Meer dan ooit worden kinderen over de hele wereld erkend als individuele houders van rechten die inherent zijn aan de menselijke waardigheid.

Toch worden door armoede, ongelijkheid, discriminatie en uitsluiting miljoenen kinderen jaarlijks hun rechten ontzegd. Dagelijks sterven nog steeds 15.000 kinderen onder de 5 jaar, vaak door ziekten en oorzaken die kunnen behandeld of voorkomen worden. Kinderarbeid, kindhuwelijken en inlijving van kinderen als kindsoldaat blijven de gezondheid en de toekomst van vele duizenden kinderen bedreigen. Hoewel het aantal kinderen dat op school zit hoger is dan ooit, wordt de doelstelling om hen kwaliteitsvol onderwijs te bieden, niet gehaald.

De lijst van uitdagingen op het vlak van kinderrechten blijft lang.  Bovendien zijn de kinderen van gisteren niet die van vandaag. In de drie decennia nadat het Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd aangenomen is de wereld verder geëvolueerd. De kinderen van vandaag, staan voor een hele reeks wereldwijde uitdagingen en transformaties die hun ouders zich nooit hadden kunnen inbeelden. Het klimaat verandert spectaculair. De ongelijkheid wordt groter. Technologie verandert de manier waarop we de wereld zien. En meer gezinnen migreren dan ooit tevoren. De gevolgen van oorlogen, conflicten en armoede laten zich vandaag scherper dan ooit voelen.

Maar al deze uitdagingen zijn ook kansen.  Als we terugkijken op dertig jaar Kinderrechten, moeten we ook vooruitkijken, naar de komende dertig jaar. Hoe een kind zijn kindertijd beleeft is helemaal veranderd, dus moeten ook wij onze aanpak veranderen. We moeten vooral luisteren naar de kinderen en jongeren van vandaag.  Naar de zaken die hen nu het meeste zorgen baren en samen met hen werk maken van 21ste-eeuwse oplossingen voor 21ste-eeuwse problemen.

Kinderen en jongeren eisen onmiddellijke actie.  Dit is een moment voor moedige actie van overheden, organisaties, instellingen, het maatschappelijk middenveld… maar vooral van eenieder van ons om ervoor te zorgen dat we geen enkel kind achterlaten en ieder kind ondersteunen om zijn volledige potentieel te bereiken.

Op onze agenda :

• Op 17 november 2019 is er een dag in Plopsaland De Panne voorzien voor 2000 kwetsbare kinderen en jongeren (kinderen in armoede, migranten-vluchtelingenkinderen, kinderen met een beperking…) Deze kinderen hebben de voorbije jaren meegewerkt aan ons participatieproject “What Do You Think?”dat dit jaar 20 jaar bestaat.  De focus ligt op de kinderen en we willen dat ze een leuke dag zonder zorgen beleven.
Perscontact terplaatse: Steven De Bondt 0477/468.231 (mogelijkheid tot interview in het park met UNICEF België CEO Koen Van Bockstal en enkele deelnemende kinderen)

• Op 18 november 2019 heeft UNICEF Belgie de eer om Manneken Pis in een UNICEF-pakje te stoppen. Het aankleden van Manneken Pis volgt op een plechtige ceremonie die begint om 11 uur in het Brusselse Stadhuis.  Samen met UNICEF België ambassadeurs Nafi Thiam en Helmut Lotti, trekken we vervolgens begeleid door een heuse fanfare, richting Stoofstraat om er Manneken Pis in zijn nieuwe outfit te bewonderen.
Om 12u30 onthult het UNICEF-bureau dat instaat voor de relaties met de EU een graffiti-muurschildering op het Brusselse Muntplein.
Pers is welkom om 11 u op het Brusselse Stadhuis.  Perscontact: phenon@unicef.be

• Op 19 november 2019 lanceert UNICEF België een grote mediacampagne rond “het recht op participatie”. Met die campagne wijst UNICEF Belgie op het recht van ieder kind om zijn/haar stem te laten horen.  De (online) campagne loopt tot begin december en wil via een platform op onze website kinderen en jongeren aanzetten om een boodschap of een opinie te plaatsen rond thema’s die zij belangrijk vinden.  Alle ingezamelde boodschappen worden dan later verwerkt in een aanbeveling naar onze beleidsmakers toe.
Uitgebreid perspakket volgt op 19/11. Perscontact: phenon@unicef.be

• Op 20 november 2019 vindt in het Europees Parlement een conferentie plaats nav 30 jaar Kinderrechten met tal van nationale en internationale experten en in aanwezigheid van Koningin Mathilde, Erevoorzitster van UNICEF België.
Meer info : https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/programme-of-hlc-on-child-rights-convention.pdf

• Op 23 november 2019 willen we onze donateurs en vrijwilligers in de bloemetjes zetten. We houden speciaal voor hen een opendeurdag in onze gebouwen. Ze kunnen dan met eigen ogen zien welke projecten UNICEF kan waarmaken dankzij hun steun en hulp en hoe het Kinderrechtenverdrag de voorbije 30 jaar de levens van vele miljoenen kinderen heeft verbeterd.
Geen persactie voorzien.

**