UNICEF België roept alle politieke partijen op om van kinderen een prioriteit te maken

Nieuwe verkiezingspoll geeft aan dat 84% van de Belgen vindt dat thema’s die een impact hebben op kinderen op de politieke agenda moeten staan.

Een overgrote meerderheid van de Belgen vindt het belangrijk kinderrechten een plaats te geven op de agenda naar aanleiding van de verkiezingen. Dat blijkt uit een peiling* die UNICEF België naar aanleiding van de verkiezingen, liet uitvoeren door het Marktonderzoeksbureau InSites Consulting.

De peiling geeft ook mee dat:

  • Oudere mensen meer begaan zijn met kinderrechten.
  • Vrouwen meer belang hechten aan kinderrechten.
  • Franstaligen een tikkeltje meer begaan met kinderrechten dan Nederlandstaligen, voor een meerderheid van de vragen.

Kinderen moeten een stem krijgen

© UNICEF België
Stem voor de kinderrechten © UNICEF België

UNICEF België roept alle kandidaten en partijleiders op om het welzijn van kinderen hier en in de wereld voorop te stellen, voor, tijdens en na de verkiezingen. Kinderen vertegenwoordigen bijna een kwart van de Belgische bevolking en één derde van de wereldbevolking, maar er wordt doorgaans weinig rekening gehouden met hun belangen, in het bijzonder in de aanloop naar verkiezingen.

Wereldwijd en in België is het armoedecijfer dat kinderen raakt alarmerend. Dat betekent dat de politieke verantwoordelijken te weinig aandacht aan kinderen besteden. Rekening houdend met de gevolgen van de mondiale economische crisis op kinderen, is het noodzakelijk kinderrechten met voorrang op de politieke agenda zetten. Vooral nu we dit jaar in november de 25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag vieren.

Het manifest van UNICEF België

Ons manifest bundelt 6 prioriteiten waarmee we de politieke partijen geconfronteerd hebben. Dezelfde prioriteiten warden voorgelegd aan de ondervraagden.

Het gaat over kinderrechten in het algemeen, ontwikkelingssamenwerking en kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking, de impact van de crisis op kinderen, kinderarmoede, kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

Antwoorden van de politieke partijen

De bevraagde partijen hebben officieel geantwoord dat zij bijzondere aandacht zullen schenken aan kinderen.

Kinderen moeten centraal staan

UNICEF België roept de bevolking en de politieke partijen op om van kinderen centraal te plaatsen bij de verkiezingen van 25 mei.

Yves Willemot, algemeen directeur van UNICEF België, zegt:

“25 jaar kinderrechten hebben veel positieve veranderingen teweeggebracht: wereldwijd gaat het beter dan ooit met kinderen. Maar huidige tendensen geven aan dat het cruciaal is dat we de verworvenheden koesteren en oog blijven hebben voor diegenen die tussen de mazen van het net vallen. We zijn dan ook bijzonder verheugd dat we bij de Belgische bevolking een zeer breed draagvlak vinden voor onze oproep. Politieke partijen moeten dus meer aandacht hebben voor de rechten van deze kinderen in het kader van de verkiezingen, maar vooral na de verkiezingen, om zo de gemaakte beloftes waar te maken.”

Ook na de verkiezingen zullen we deze oproep blijven herhalen en gaan we de druk op de ketel houden rond de prioriteiten.

2014 is een cruciaal jaar, met belangrijke verkiezingen en de 25ste verjaardag van het kinderrechtenverdrag. In het kader daarvan wil UNICEF België graag aankaarten dat er nog steeds werk aan de winkel is. Overal ter wereld – ook in België – worden nog dagelijks fundamentele kinderrechten geschonden.
Meer info over onze campagne Stem voor de Kinderen

Voor meer info, contacteer Gaëlle Buysschaert of Maud Dominicy.

* Deze analyse is het resultaat van een bevraging gerealiseerd door InSites Consulting voor UNICEF België. De bevraging werd uitgevoerd in april 2014 en dit op basis van een representatieve steekproef bij 1.000 Belgen vanaf 15 jaar, met een foutenmarge van 3%. Er werd een differentiatie toegepast volgens leeftijd, geslacht, gezinssituatie, woonplaats, opleiding en inkomen.