UNICEF België steunt “Ieder kind een stoel” omdat onderwijs een basisrecht is

Er is plaatsgebrek in de Brusselse scholen. Niet ieder kind heeft een stoel. Dit geldt zowel voor het Nederlandstalig als het Franstalig onderwijs. De cijfers zijn alarmerend: een studie uit 2009 in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt dat er tegen 2025 een vijftigtal scholen moeten bijkomen in Brussel.

Ieder kind een stoel
Ieder kind een stoel

Omdat onderwijs een universeel kinderrecht is, steunt UNICEF de burgerbeweging “Ieder kind een stoel”. Ook UNICEF pleit immers al jaren voor gelijke kansen op school. Het is onaanvaardbaar dat er niet voor alle kinderen een plaats op school is.

Het probleem in Brussel is structureel en heeft schrijnende gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen, stad en economie. “Ieder kind een stoel” wil een globale oplossing voor het plaatsgebrek in het Brussels onderwijs. Indien aan kinderen geen plaats gegarandeerd kan worden op school, wordt een zware hypotheek gelegd op hun toekomst.

In september 2015 hadden 1.213 aangemelde kinderen in het Nederlandstalig onderwijs geen plek. Op datzelfde moment waren er in het Franstalig onderwijs naar schatting een paar honderd kinderen die geen plek hadden.

Maar er is meer. Het gaat niet enkel om toegang tot onderwijs. Het gaat ook over de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitsvol onderwijs ligt aan de basis van de ontwikkeling van elk kind en van een gezonde economie. Het is de beste garantie voor gelijke kansen en welzijn.

Ook daar liggen nog heel wat uitdagingen voor België. In het What do you think?– rapport uit 2013 over (on)gelijke kansen op school, legden we ons oor te luisteren bij de kinderen en jongeren zelf.

De nood is groot: in ons land weegt de socio-economische achtergrond van een kind zwaar door op zijn leerprestaties. Daardoor bestendigt en versterkt de school de sociale ongelijkheden. De “sociale lift” die de school kan betekenen lijkt defect, terwijl het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting precies bij de kinderen begint. De impact is groot gezien in België vandaag 1 kind op 5 geconfronteerd wordt met armoede.

“De ideale school is een school waar elk kind erop vooruit kan gaan, waar iedereen de kans krijgt om beter te worden.”

Ook wetenschappelijk onderzoek bevestigt de enorme ongelijkheid die er bestaat in ons onderwijssysteem. Sinds enkele jaren blijkt uit onderzoek dat België behoort tot de landen waar sociale achtergrond nog te sterk studiekeuze en studieresultaten bepaalt. In het rapport Report Card 9 “The children left behind. A league table of inequality in child wellbeing in the world’s rich countries” van het onderzoekscentrum van UNICEF zien we dat in geen enkel rijk land de leerongelijkheid zo groot is als in België.  Ook de hoogste instantie op het vlak van kinderrechten, het VN-kinderrechtencomité, is erg ongerust over de sociale ongelijkheid in ons onderwijs.

Alleen door op kwaliteitsvol onderwijs in te zetten zal de school echt haar rol als sociale hefboom kunnen spelen en er voor zorgen dat België in de toekomst niet bij de slechte leerlingen behoort onder de rijke landen op het vlak van onderwijsongelijkheid.

Lees het volledige dossier

Teken de petitie

Steun het Growfunding project