Trefwoorden

UNICEF breidt hulp uit in Bangladesh en Nepal

De extreem zware regenval in Bangladesh, India en Nepal is nog niet opgehouden. Al twee weken zorgen de hevige regens voor enorme overstromingen. Een derde van Bangladesh staat onder water: het zijn de ergste overstromingen in het land sinds decennia.

Twee jongens in Saptari, Nepal, staan in een zelfgemaakte regencape tot hun knieën in het water.

Dijken zijn doorgebroken en 21 rivieren staan ver boven het gevaarlijke peil. In twee grote rivieren stijgt het water nog steeds. In de drie landen zijn ruim 41 miljoen mensen getroffen door deze ramp. Minstens 1.200 mensen zijn omgekomen in de snel opkomende waterstromen. Doordat complete dorpen en steden onder water staan, zijn miljoenen mensen hun huis en bezittingen kwijt. Mensen proberen onderdak te vinden bij bekenden of in opvangcentra die zijn opgezet. Minstens 18.000 schoolgebouwen in de drie landen zijn overstroomd en beschadigd, waardoor 1,8 miljoen kinderen voorlopig niet naar school kunnen.

Banke, westelijk Nepal: Luchtfoto van een ondergelopen dorp en landbouwgronden.

De hulpverlening is ter plaatse. Het belangrijkste is om te voorkomen dat kinderen ziek worden door vervuild water, waardoor ze gevaar lopen op diarree en snel kunnen overlijden door uitdroging. Ook andere ziektes zoals longontsteking dreigen in de natte omstandigheden.

UNICEF in actie

We zijn ter plaatse en zorgen in Nepal en Bangladesh voor:

  • schoon drinkwater
  • hygiënepakketten
  • emmers
  • zeep
  • dekens en plastic zeildoek (als beschutting of als droge ondergrond)
  • babykleertjes en luiers

Saptari Nepal: Manisha houdt een UNICEF hygiënepakket vast. Haar mama heeft haar 28 dagen oude zusje in de armen.

In Bangladesh ondersteunen we de inzet van mobiele waterzuiveringsinstallaties. In Nepal en Bangladesh zorgt UNICEF voor mobiele medische teams. In de gebieden waar de ziekenhuizen en medische posten zijn verwoest, leveren wij in Nepal grote tenten en pakketten met alle benodigde medicijnen en medische goederen om 10.000 mensen voor drie maanden medische zorg te bieden. Onderdeel daarvan is ook de suiker/zout-oplossing (ORS) om diarree te behandelen. In de zwaarst getroffen gebieden in Nepal worden kinderen gemeten op ondervoeding en worden zakjes met vitaminepoeder uitgedeeld. In totaal hebben in Nepal tot nu toe ruim 66.000 mensen hulp gehad van UNICEF.

Saptari, Nepal: Kinderen en ouders verblijven in provisorische omstandigheden nadat hun huizen zijn weggespoeld.

UNICEF deelt ook informatieposters uit over hoe cholera te voorkomen. Ook worden deze boodschappen via de radio en andere media verspreid in zowel Nepal als Bangladesh met de steun van UNICEF. Ook wordt aandacht besteed aan de gevaren die kinderen lopen om in de chaotische omstandigheden te worden meegelokt en vervolgens in een situatie van uitbuiting terecht te komen. Als voorbereiding op rampen werden in ruim 100 lokale radiostations in Nepal opleidingen gegeven over informatieverstrekking tijdens rampen.

Kurigram, noordelijk Bangladesh: Kinderen zijn op een vlot van een bananenboom op weg naar een opvangplek in Kurigram.

Terug naar school

Voor kinderen is het erg belangrijk dat er zo snel mogelijk weer een normale routine ontstaat en dat ze weer naar school kunnen. Dit helpt hen om de moeilijke ervaringen te verwerken. Leraren krijgen informatie over hoe ze kinderen daarbij kunnen helpen. Om onderwijs mogelijk te maken worden kant-en-klare pakketten met lesmateriaal geleverd waarmee een docent 40 kinderen les kan geven. Ook worden sport-en-spel sets gegeven om recreatie activiteiten voor kinderen te kunnen opzetten. In zowel Bangladesh als Nepal is begonnen met het in kaart brengen van schade aan scholen en het repareren van schoolgebouwen.

In India wordt alle hulpverlening door de overheid verstrekt, waarbij tot nog toe nog geen hulp van UNICEF is ingeroepen. Wij monitoren de situatie en zijn voortdurend in contact met de overheid over de situatie en de noden van kinderen.

Help kinderen in noodsituaties