UNICEF voert inspanningen op in de migranten- en vluchtelingencrisis in Griekenland

Bijna 55.000 vluchtelingen en migranten, waarvan 22.000 kinderen, zitten geblokkeerd in Griekenland. Ze zijn verdeeld over 35 kampen over het Griekse continent en op de eilanden. Welke middelen zet UNICEF in om de gevolgen van deze crisis op de kinderen en hun familie te verlichten?

© UNICEF/UN020534/Georgiev
© UNICEF/UN020534/Georgiev

Griekenland, 25 mei 2016. Medewerkers van de Griekse NGO Solidarity Now, die de steun heeft van UNICEF, spelen met de kinderen voor hun mobiele eenheid. De organisatie is actief in de haven van Piraeus. Ze verschaffen informatie over asielprocedures aan de families die in de havenzone wonen. Ook bieden ze steun aan niet-begeleide en verloren gelopen kinderen. 

“De uitzonderlijke vastberadenheid van de Grieken, zowel van de overheid als van de burgers, om duizenden vluchtelingen en migranten te helpen, verdient alle lof”, zegt Marie-Pierre Poirier, regionaal directrice van UNICEF voor Centraal- en Oost-Europa.

“Maar ze kunnen dit niet alleen. Daarom voert UNICEF, samen met de overheid, lokale humanitaire partners, en andere agentschappen van de VN, de inspanningen op om de kinderen te ondersteunen, en in hun onmiddellijke behoeften op vlak van bescherming, gezondheid en onderwijs te voorzien. ”

De humanitaire behoeften van deze vluchtelingen – en migrantenpopulatie stijgt. Families hebben nood aan een veilig en waardig onderkomen, aan basissteun en medische zorg. Vele kinderen gaan al maanden, of zelfs jaren, niet meer naar school en hebben dringend nood aan scholing. Kinderen die niet begeleid zijn of gescheiden van hun familie zijn nog kwetsbaarder en lopen een groot risico op uitbuiting en misbruik.

De actie van UNICEF in Griekenland tot nu toe

© UNICEF/UN020529/Georgiev
© UNICEF/UN020529/Georgiev

Griekenland, 26 mei 2016 – Een Afghaans meisje speelt in een centrum voor vluchtelingenkinderen – en vrouwen, dat wordt ondersteund door UNICEF, in het centrum van Athene. De kinderen in het centrum, dat wordt geleid door de Griekse NGO FAROS, nemen deel aan teken- en andere activiteiten. Het is een welkome afwisseling van de moeilijke omstandigheden van de kampen waarin ze wonen in de omgeving van Athene.

In samenwerking met nationale partners, biedt UNICEF steun aan vluchtelingen- en migrantenkinderen op een 12-tal plaatsen in het noorden van Griekenland en Attica. Deze ondersteuning bestaat onder andere uit mobiele teams, die kwetsbare kinderen identificeren en evalueren, verzorgen en informatie verschaffen. Dit project wordt gestuurd door de Griekse NGO Solidarity Now. Ook zijn er opvangcentra, opgezet in partnerschap met de lokale NGO Faros, waar vrouwen en kinderen terecht kunnen voor informatie, medische zorgen en psychologische bijstand.

Na een aantal ontmoetingen met vertegenwoordigers van de regering, is UNICEF vastbesloten het werk dat reeds geleverd werd voor vluchtelingen en migranten door de overheid en andere partners in deze tijden van economische crisis, verder te ondersteunen, maar ook de interventies in volgende domeinen op te voeren:

Bescherming van de kinderen

Samen met het Ministerie van Arbeid, Sociale Diensten en Solidariteit, en het Nationaal Instituut voor Sociale Solidariteit (EKKA), werkt UNICEF aan een verbetering van de zorg- en registratiesystemen, in het bijzonder voor de niet-begeleide kinderen, zodat aan hun noden kan worden voldaan en hun rechten worden gerespecteerd. Andere partnerschappen worden nu afgesloten, zodat ook juridische hulp kan geboden worden, dossiers kunnen behandeld worden en speciale aandacht wordt besteed aan onbegeleide kinderen en andere kwetsbare groepen, alsook, aan de kinderrechten in het algemeen.

Onderwijs

In de zomer gaat UNICEF het Ministerie van Onderwijs bijstaan in het opzetten van educatieve diensten – zoals taallessen en andere activiteiten – voor de kinderen in de kampen. Op middellange termijn, zal UNICEF zich inzetten om vluchtelingenkinderen in het nationale schoolsysteem te integreren, via onderwijs gebaseerd op spel, competenties voor het dagelijks leven, en psychologische opvolging.

Gezondheid en voeding

UNICEF werkt met het Ministerie van Gezondheid aan het opzetten van vaccinatiecampagnes. Ook wordt gewerkt aan richtlijnen om borstvoeding te stimuleren en te zorgen voor een beter begrip van de voedingsstandaarden voor kinderen en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten in België en in de wereld