UNICEF lanceert grootste humanitaire oproep ooit om miljoenen kinderen in vergeten noodtoestanden te bereiken

4,2 miljard US dollar voor 59 miljoen kinderen in 64 landen
 
1 op de 4 kinderen woont in een land getroffen door conflict of rampen

Miljoenen kinderen in landen die getroffen zijn door conflicten en rampen, hebben geen toegang tot basisdiensten voor kinderbescherming, zuiver water, voeding, onderwijs en gezondheidszorg. Hierdoor komen hun veiligheid, welzijn en toekomst in gevaar. In zijn rapport Humanitarian Action for Children 2020, lanceert het VN Kinderfonds een oproep ter ondersteuning van de hulpverlening bij humanitaire crisissen.

Deze oproep van 4,2 miljard dollar is de grootste ooit. Met deze oproep wil UNICEF in 2020,  59 miljoen kinderen bereiken met levensreddende hulp in 64 landen over de hele wereld.

Over de hele wereld zien we het grootste aantal kinderen dat noodhulp nodig heeft sinds we begonnen zijn met het bijhouden van gegevens. Een op de vier kinderen woont in een land dat getroffen is door conflicten of rampen ”, zei UNICEF-directeur Henrietta Fore.

Een historisch hoog aantal kinderen dat met geweld uit hun huis is verdreven, heeft dringend bescherming en ondersteuning nodig. Conflicten blijven de belangrijkste drijfveer, terwijl honger, besmettelijke ziekten en extreme weersomstandigheden gerelateerd aan klimaatverandering miljoenen anderen dwingen om levensreddende hulp te zoeken. ”

Het rapport “Humanitarian Action for Children (Humanitaire actie voor kinderen)” van UNICEF beschrijft de enorme uitdaging waar het Kinderfonds voor staat in 2020 om kinderen die door conflicten en rampen zijn getroffen toegang te bieden tot water, sanitaire voorzieningen, voeding, onderwijs, gezondheidszorg en bescherming.
Over het algemeen, inclusief volwassenen, dekt deze oproep noodhulp voor 95 miljoen mensen.
De vijf grootste individuele oproepen zijn voor:

• de Syrische vluchtelingen en de gastgemeenschappen in Egypte, Jordanië, Libanon, Irak en Turkije (US $ 864,1 miljoen);
• Jemen (US $ 535 miljoen);
• Syrië (US $ 294,8 miljoen);
• de Democratische Republiek Congo (US $ 262,7 miljoen);
• Zuid-Soedan (US $ 180,5 miljoen)

Het aantal landen in conflict was nog nooit zo hoog sinds het Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd aangenomen in 1989. Na bijna 9 jaar oorlog in Syrië zijn er 5 miljoen kinderen in nood en leven 2,5 miljoen kinderen als vluchtelingen. Meer dan 4 jaar conflict in Jemen veroorzaakte de ergste humanitaire crisis. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben dringend hulp nodig na 6 jaar oorlog.

Ziekten zoals ebola en de mazelen zijn aan een opmars bezig, en dit vaak in conflictgebieden. Dit maakt het complexer om humanitaire hulp te verlenen, vooral op plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn, zoals in de Democratische Republiek Congo. De huidige ebola-uitbraak is er de tweede grootste en meest dodelijke ooit.

Tegelijkertijd zorgen extreme weersomstandigheden voor frequente en verwoestende natuurrampen. Meer dan een half miljard kinderen leven in gebieden waar extreem veel overstromingen voorkomen. Bijna 160 miljoen anderen wonen op een plaats die bedreigd wordt door periodes van ernstige droogte.

Maar al te vaak buiten gewapende groepen crisisomstandigheden uit. Geweld en onveiligheid zorgen ervoor dat bijna 2 miljoen kinderen wereldwijd geen toegang hebben tot onderwijs.

“Het bereiken van het groeiend aantal kinderen dat wereldwijd door crises wordt getroffen – vooral in landen die doorgaans minder geld ontvangen – vereist niet alleen extra geld, maar ook geld dat flexibeler is”, aldus Fore.

“Ons vermogen om kinderen te ondersteunen vanaf het moment dat een ramp toeslaat tot ze weer hun normale leven kunnen hervatten, vereist financiering die snel beschikbaar is, meerdere jaren duurt en niet gebonden is aan bepaalde landen of problemen. Flexibele financiering helpt ons meer levens te redden en de toekomst te vrijwaren. ”

In 2019 stelde flexibele financiering UNICEF bijvoorbeeld in staat te reageren op de dramatische toename van de onveiligheid en ontheemding in Burkina Faso en Mali, twee landen waarvan de noodoproep nog steeds voor minder dan een vijfde gefinancierd is.

De humanitaire oproep van 2019 –   initieel uitgeroepen voor 3,9 miljard US Dollar en halverwege naar boven bijgesteld tot  4,13 miljard US Dollar – was op 1 november voor 57 procent gefinancierd.

**
In 2020 wil UNICEF samen met zijn partners:

• 5,1 miljoen kinderen behandelen tegen ernstige acute ondervoeding
• 8,5 miljoen kinderen vaccineren tegen mazelen
• 28,4 miljoen mensen toegang geven  tot zuiver water voor drinken, koken en persoonlijke hygiëne
• 4,5 miljoen kinderen en verzorgers toegang geven tot geestelijke gezondheid en
• psychosociale ondersteuning
• 1,4 miljoen kinderen en vrouwen toegang verlenen tot  risicobeperkende, preventie- of responsinterventies tegen gendergerelateerd geweld
• 10,2 miljoen kinderen toegang geven tot formeel of niet-formeel onderwijs, inclusief voorschoolse vorming
• 1,7 miljoen mensen bereiken met financiële hulp (cash transfers)
• 49 miljoen kinderen / volwassenen in gevaar bereiken via sensibiliseringsacties

In de eerste 8 maanden van 2019 bereikten UNICEF en partners bijna 51 miljoen mensen, waaronder 29 miljoen kinderen. Concreet:

• 2,1 miljoen kinderen werden behandeld voor ernstige acute ondervoeding
• 28,9 miljoen kinderen werden gevaccineerd tegen mazelen
• 32,2 miljoen mensen kregen toegang tot zuiver water om te drinken, koken en persoonlijke hygiëne
• 2,6 miljoen kinderen en zorgverleners kregen toegang tot geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning
• 3,9 miljoen kinderen kregen  toegang tot formeel of niet-formeel onderwijs, inclusief vroegtijdig leren
• 850.000 mensen ontvingen  financiële steun via een cash-assistance programma

Lees ook : https://www.unicef.be/nl/de-grootste-crisissen-die-kinderen-en-hun-families-troffen-in-2019/

**