Trefwoorden

UNICEF levert hulp en drones

Malawi, Mozambique en Zimbabwe na cycloon Idai

In de regio getroffen door cycloon Idai komt de hulpverlening op gang. UNICEF werkt op het terrein nauw samen met respectieve regeringen en humanitaire partners uit de drie landen om de respons te vergroten. Muskietennetten, waterzuiveringstabletten, medicamenten tegen cholera, hygiënepakketten en materialen voor tijdelijke latrines worden uitgedeeld. Ook screent UNICEF op ondervoeding onder kinderen en behandelt ze waar nodig. Daarnaast wil UNICEF het onderwijs zo snel mogelijk weer opstarten, zodat de scholing van kinderen niet wordt onderbroken.

‘Kinderen zijn enorm kwetsbaar in de chaos van de overstromingen’, zegt Philippe Henon, woordvoerder van UNICEF België.  “Het gaat hierbij niet enkel om hun fysieke welzijn door het gevaar op ondervoeding en infectieziekten, maar ook moeten we toezien op hun psychosociale toestand.  Alleenstaande kinderen moeten zo snel mogelijk geidentificeerd en opgevangen worden, we moeten eventuele psychologische trauma’s opsporen en behandelen.

Edith Morch-Binnema is hoofd kinderbescherming van UNICEF in Mozambique: ‘Door de overstromingen zijn kinderen gescheiden van ouders, wij doen alles om kinderen weer onder te brengen bij familie. Daarnaast zetten we veilige plekken op voor kinderen die hun huis ontvlucht zijn vanwege de overstromingen. Daar kunnen ze spelen en kunnen ze psychosociale hulp krijgen. Ook treffen we andere voorzorgsmaatregelen om kinderen te helpen zoals het registreren en documenteren, want we weten dat in dit soort situaties de risico’s kinderhandel en voor geweld tegen kinderen enorm zijn en we willen kinderen zo goed mogelijk beschermen.’

UNICEF ondersteunt de regeringen door drones in te zetten om de situatie beter in kaart te brengen. Nog niet alle getroffen gebieden zijn goed onderzocht. Hulpverleners hebben nog altijd te weinig zicht op de totale omvang van de schade.

Huizen, straten en akkers staan blank.  Vele gebieden zijn onbereikbaar voor hulp omdat bruggen zijn ingestort. Vanuit helikopters droppen hulpverleners voedsel en medicijnen in de getroffen gebieden

De heftige regens en de overstromingen betekenen ook een slag voor de landbouw, doordat velden onder water staan en pas gezaaide akkers zijn weggespoeld. De komende dagen blijft het naar verwachting regenen.

De nodige fondsen voor dringende hulpverlening worden momenteel op 20 miljoen US Dollar geschat.

UNICEF België lanceerde een noodoproep: Giften ter ondersteuning van de UNICEF noodhulpacties in Mozambique, Malawi en Zimbabwe zijn welkom via www.unicef.be/gift