Trefwoorden

UNICEF schaalt ebola-aanpak in DR Congo op

UNICEF, de overheid van de Democratische Republiek Congo en hun partners zetten honderden gemeenschapswerkers in om het bewustzijn bij kinderen en gezinnen te vergroten over het voorkomen van ebola. De gemeenschapswerkers spelen er een belangrijke rol, omdat ze informatie verstrekken over vaccinatiecampagnes of andere gezondheidsacties.

De hulpverleners, verspreid in de sanitaire zones Bikoro en Mbandaka, willen hun boodschap kenbaar maken via informatiecampagnes, sociale mobilisatie en inzet van de gemeenschap. Ze zullen de cruciale informatie over het voorkomen van ebola verstrekken via radio, religieuze instituten, markten, scholen en via jongerenorganisaties.

“Het is van groot belang dat gemeenschappen begrijpen hoe ze zichzelf kunnen beschermen, thuis en in publieke ruimten, en in het bijzonder in klinieken en op scholen”, zegt Gianfranco Rotigliano, directeur van UNICEF in DR Congo, die recent in het getroffen gebied was. “Ervaring bij eerdere uitbraken heeft aangetoond dat, als we gemeenschappen mobiliseren in de preventiefase, we de beste kans hebben om de ziekte tijdig in te perken.”

Naast de informatiecampagnes nam UNICEF maatregelen op vlak van water en hygiëne, onder andere door waterzuiveringstabletten te leveren aan ebola behandelingscentra en aan de gemeenschappen in Bikoro en Mbandaka. In vier andere gezondheidscentra werden ook desinfectiepunten geïnstalleerd. In vijftig scholen in Mbandaka zijn handenwaspunten opgezet, 72 scholen in Bikoro zullen binnenkort ook materiaal ontvangen. Daarnaast worden scholen uitgerust met thermometers om over de gezondheid van hun leerlingen te waken.

“We doen alles wat we kunnen om scholen veilig te houden, zodat het onderwijs niet verstoord wordt”, aldus Rotigliano, hoofd van UNICEF landenkantoor in D.R. Congo

Sinds op 8 mei 2018 de ebola epidemie werd uitgeroepen door de Minister van Volksgezondheid heeft UNICEF 4585 kilo aan zeep, waterzuiveringstabletten, zeilen, emmers en chloor uitgedeeld om het water te zuiveren en de hygiëne te waarborgen. Nog 80 ton aan hulpmateriaal is onderweg vanuit Sierra Leone naar DR Congo om verder hoofd te bieden aan de situatie.

De Ebola-epidemie in D.R. Congo, ook onze zorg ! Help ons ze in te dijken. Doe een gift