Doornik, UNICEF Solidariteitsstad

Sint-Niklaas was in 2011 onze eerste UNICEF solidariteitsstad. In 2014 is het de beurt aan Doornik. Het is de eerste keer dat een Franstalige stad deze titel krijgt.

De steden of gemeenten die uitgeroepen worden tot “UNICEF solidariteitsstad” zetten zich samen met ons in om de kinderrechten in hun stad en daarbuiten te verbeteren. Ook doen ze extra inspanningen om de solidariteit in hun stad te stimuleren en de internationale samenwerking te bevorderen. Zo gaan de kinderrechten nog meer leven in deze steden.

Een uitdaging voor de stad zelf

Wij kennen deze titel toe op basis van de volgende criteria:

  • De manier waarop de gemeente of stad actief aandacht besteedt aan de rechten van het kind.
  • De mogelijkheid van de stad om UNICEF programma’s financieel te ondersteunen ten voordele van kinderen.
  • De mogelijkheid van de stad om haar inwoners aan te sporen om de rechten van het kind in België en in de hele wereld te verbeteren.

Doornik helpt de Congolese kinderen

Doornik heeft beslist dat het geld dat wordt ingezameld tijdens de acties in het kader van “Doornik UNICEF solidariteitsstad”, naar onze projecten in de Democratische Republiek Congo zullen gaan.

Concreet

  • Fondsenwerving bij particulieren, via maandelijkse giften (UNICEF peter & meter)
  • Bedrijven sensibiliseren.
  • Ontwikkelingshulp promoten in de scholen.
Le marché aux fleurs
Tournai en fête et ses cortèges
Het Kids Festival 1
Het Kids Festival 2
Het Kids Festival 3
Het Kids Festival 4
Het Kids Festival 5
Het Kids Festival 6
Doornik-UNICEF
Doornik-UNICEF