UNICEF verhoogt zijn oproep om kinderen getroffen door de COVID-19-pandemie wereldwijd te helpen naar 1,6 miljard US Dollar

Nieuw financieringsverzoek is 1 miljard US Dollar meer dan in maart door oplopende  sociaaleconomische impact van COVID-19

UNICEF lanceert een oproep voor 1,6 miljard dollar om zijn humanitaire acties voor kinderen die getroffen zijn door de COVID-19-pandemie te steunen.  Einde maart bedroeg die oproep nog  651,6 miljoen dollar. Deze sterke stijging weerspiegelt de verwoestende sociaal-economische gevolgen van de ziekte en de stijgende behoeften van gezinnen. Nu de pandemie de vijfde maand ingaat, nemen de kosten voor bevoorrading, verzending en zorgverstrekking dramatisch toe.

De pandemie is een gezondheidscrisis die snel een kinderrechtencrisis aan het worden is“, zegt UNICEF-directeur Henrietta Fore. “Scholen zijn gesloten, ouders hebben geen werk en gezinnen staan onder toenemende druk. Nu we langzaamaan een zicht krijgen op een post-COVID-wereld, zullen deze fondsen ons helpen om op de crisis te reageren, de nasleep ervan te herstellen en kinderen te beschermen tegen de gevolgen ervan. ‘

De toegang tot essentiële diensten zoals gezondheidszorg en routinematige vaccinatie is al in gevaar gebracht voor honderden miljoenen kinderen, wat zou kunnen leiden tot een aanzienlijke toename van kindersterfte. Ondertussen zullen de mentale gezondheid en de psychosociale impact van bewegingsbeperking, schoolsluitingen en daaropvolgend isolement de reeds hoge niveaus van stress waarschijnlijk versterken, vooral voor kwetsbare kinderen.

Volgens een analyse van UNICEF leeft ongeveer 77 procent van de kinderen in de wereld, oftewel 1,8 miljard kinderen, in een van de 132 landen met enige vorm van bewegingsbeperkingen als gevolg van COVID-19.

Risicofactoren voor geweld, misbruik en verwaarlozing nemen toe voor vele kinderen. Meisjes en vrouwen lopen een verhoogd risico op seksueel en gendergerelateerd geweld. In veel gevallen ondervinden vluchtelingen-, migranten- en intern ontheemde kinderen een verminderde toegang tot diensten en bescherming en een toenemende blootstelling aan vreemdelingenhaat en discriminatie.

We hebben gezien wat de pandemie doet met landen met ontwikkelde gezondheidsstelsels en we zijn bezorgd over wat zou volgen voor landen met zwakkere systemen en minder beschikbare middelen“, aldus Fore.

UNICEF richt zijn reactie op de pandemie op landen met bestaande humanitaire crisissen – en werkt zowel om overdracht te voorkomen als om de bijkomende effecten op kinderen, vrouwen en kwetsbare bevolkingsgroepen te verminderen, vooral rond toegang tot gezondheid, voeding, water, sanitaire voorzieningen, onderwijs en bescherming.

UNICEF heeft tot dusver 215 miljoen dollar ontvangen. Met aanvullende financiering kan UNICEF voortbouwen op reeds behaalde resultaten, waaronder:

• Meer dan 1,67 miljard mensen bereikt met COVID-19-preventieberichten rond handen wassen en hygiëne;
• Meer dan 12 miljoen mensen bereikt met essentiële watervoorziening, sanitaire voorzieningen en hygiënemateriaal;
• UNICEF heeft meer dan 6,6 miljoen handschoenen, 1,3 miljoen chirurgische maskers, 428.000 N95 ademhalingsmaskers, 291.000 jassen, 13.000 veiligheidsbrillen, 63.500 gelaatsschermen, 200 zuurstofconcentrators en 34.500 diagnostische tests voor COVID-19 verzonden ter ondersteuning van 52 landen die reageren op de pandemie;
• Bijna 80 miljoen kinderen bereikt met afstandsonderwijs of thuisonderwijs;
• Meer dan 10,9 miljoen kinderen en vrouwen die essentiële gezondheidszorg krijgen in door UNICEF ondersteunde faciliteiten;
• Meer dan 830.000 kinderen, ouders en verzorgers kregen gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning.

In België lanceerde UNICEF België samen met de 6 andere leden van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties de campagne COVID1212
Giften ter ondersteuning van deze actie zijn welkom via www.1212.be

###

Meer informatie over de UNICEF-oproep voor COVID-19 is hier beschikbaar: https://www.unicef.org/appeals/covid-2019.html

Meer over de UNICEF- acties HIER