UNICEF-verklaring nav de brand in kamp Moria

 

 

BRUSSEL 9 september 2020 – UNICEF, het Kinderfonds van de VN, betuigt zijn diepste medeleven met de vluchtelingen en migranten die zijn getroffen door de brand in het kamp Moria en staat klaar om te helpen en te voorzien in de dringende behoeften van meer dan 4.000 kinderen waaronder 407 uiterst kwetsbare niet-begeleide minderjarigen.

UNICEF bedankt de lokale autoriteiten en eerstelijnshulpverleners die alles in het werk zetten om de crisis aan te pakken. De pandemie van het coronavirus maakt het des te complexer en kritischer om snel en veilig te reageren.

Met onze partners hebben we de UNICEF Tapuat Child and Family Support Hub, in het nabijgelegen kamp Moria, getransformeerd tot een noodopvangcentrum. Dit kan tijdelijk onderdak bieden aan de meest kwetsbare mensen, waaronder niet-begeleide kinderen, zwangere vrouwen en anderen met kritieke behoeften, totdat er alternatieven zijn gevonden. Meer dan 150 niet-begeleide kinderen worden daar nu opgevangen.

De prioriteit van UNICEF is het waarborgen van de onmiddellijke veiligheid en bescherming van kinderen, in samenwerking met de Griekse regering, de speciale secretaris voor de bescherming van niet-begeleide minderjarigen, lokale autoriteiten en onze partners in de VN- en ngo-gemeenschap.

De gebeurtenissen van gisteravond herinneren ons sterk aan de dringende behoefte aan een kindgevoelig, humaan EU-migratiepact dat de rechten van kinderen op adequate bescherming en diensten in heel Europa respecteert.