UNICEF voorkomt kinderhandel na aardbeving in Nepal

Sinds de aardbevingen in Nepal heeft UNICEF 245 kinderen onderschept die verhandeld of onterecht in een kindertehuis geplaatst dreigden te worden. We werken samen met de Nepalese overheid om kinderhandel te voorkomen.

Voor de aarbevingen was er al kinderhandel in Nepal

Kinderhandel is een bekend probleem in Nepal. Voor de aardbeving werden er naar schatting al jaarlijks 12.000 kinderen verkocht aan mensenhandelaars in India. Hier worden meisjes op grote schaal ingezet als prostituee, en jongens verdwijnen vaak in het circuit van slavenarbeid.

Toename van kinderhandel na een natuurramp

De aardbevingen in Nepal maken de situatie van kinderen in het land extra kwetsbaar.

Na een grote natuurramp neemt kinderhandel toe. Handelaars kunnen ouders eenvoudig overtuigen om kinderen aan hen mee te geven. Ze beloven onderwijs, een warme maaltijd en een goede toekomst. De realiteit is echter dat deze kinderen uitgebuit en misbruikt zullen worden, zegt Tomoo Hozumi van UNICEF Nepal.

Kindertehuizen

Daarnaast plaatsen ouders hun kind makkelijker in een kindertehuis, vanuit de overtuiging dat er daar beter voor hen gezorgd zal worden. In Nepal wonen 15.000 kinderen in een weeshuis. Naar schatting heeft 85% van hen ten minste een levende ouder.

Wat doet UNICEF tegen kinderhandel?

Om kinderhandel te voorkomen werkt UNICEF samen met lokale partijen in Nepal. Er zijn extra checkpoints ingericht waar de politie controleert op mensenhandel. Grensovergangen worden nauwlettend in de gaten gehouden en internationale adopties zijn voorlopig opgeschort. Ook op vliegvelden wordt extra gecontroleerd op kinderhandel.

Daarnaast geven we extra voorlichting over kinderbescherming in de situatie na de aardbeving.

We zetten 141 kinderopvangplekken op voor 14.000 kinderen. Kinderen die hun familie kwijt zijn kunnen hier geregistreerd worden. Ook de steun voor tijdelijke scholen heeft als bij-bedoeling kinderen een veiligheid te bieden terwijl hun ouders hun huis weer opbouwen.

Stop weeshuistoerisme

UNICEF is bezorgd over een toename van weeshuistoerisme na de aardbeving. Veel mensen willen daarmee kinderen in Nepal helpen.

“Het risico bestaat dat kinderen doelbewust van hun familie worden gescheiden om betalende vrijwilligers en bezoekers te trekken. Hoewel vrijwilligers meestal het beste met de kinderen voor hebben zijn ze zich er niet altijd van bewust dat hun komst de kinderen juist schaadt”, aluds Hozumi.

UNICEF werkt samen met de toerisme- en vrijwilligerssector om weeshuistoerisme terug te dringen. Acht organisaties hebben hun vrijwilligersprogramma in Nepal inmiddels opgeschort.

Hozumi: “De beste manier om kinderen in Nepal te helpen is de wederopbouw van getroffen gemeenschappen te ondersteunen en families bij elkaar te laten.