UNICEF vraagt 3,4 miljard euro voor levensreddende hulp aan 41 miljoen kinderen in 59 landen

Miljoenen kinderen die leven in landen die getroffen zijn door conflicten en rampen, hebben geen toegang tot essentiële diensten voor kinderbescherming.  Hierdoor komen hun veiligheid, welzijn en toekomst in gevaar, waarschuwt UNICEF vandaag.  Het VN Kinderfonds lanceert een oproep voor 3,4 miljard euro ter ondersteuning van de hulpverlening bij humanitaire crisissen.

Het UNICEF-rapport Humanitarian Action for Children 2019 beschrijft de  oproep van het Kinderfonds om 41 miljoen kinderen toegang te bieden tot zuiver water, voeding, onderwijs, gezondheidszorg en bescherming in 59 landen over de hele wereld.

Beschermingsprogramma’s maken ongeveer 312 miljoen euro uit van de totale oproep, waaronder 105 miljoen euro voor de bescherming van kinderen getroffen door de Syrische crisis.

“Miljoenen kinderen in conflict- of rampgebieden ondergaan gruwelijke niveaus van geweld, angst en trauma”, zei UNICEF-directeur Henrietta Fore. “De impact van ons werk voor de bescherming van kinderen  kan niet worden overschat. Wanneer kinderen geen veilige plaatsen hebben om te spelen, wanneer ze niet met hun familie kunnen worden herenigd, wanneer ze geen psychosociale ondersteuning ontvangen, zullen ze niet genezen van de ongeziene littekens van oorlog. ”

UNICEF schat dat meer dan 34 miljoen kinderen die in conflict- of rampgebieden leven,  geen toegang hebben tot bescherming.  Onder hen 6,6 miljoen kinderen in Jemen, 5,5 miljoen kinderen in Syrië en 4 miljoen kinderen in de Democratische Republiek Congo (DRC).
Kinderbescherming omvat alle inspanningen om misbruik, verwaarlozing, uitbuiting, trauma en geweld te voorkomen en erop te reageren.

UNICEF zet ook alles in het werk om ervoor te zorgen dat  de bescherming van kinderen centraal staat in alle andere domeinen van de humanitaire programma’s van de organisatie, zoals water, sanitaire voorzieningen en hygiëne en onderwijs door potentiële gevaren voor de veiligheid en het welzijn van kinderen te identificeren, te verminderen en erop te reageren.

Door beperkte financiering en andere uitdagingen, waaronder het groeiende negeren van internationale mensenrechten door oorlogvoerende partijen en het ontzeggen van humanitaire toegang, is het vermogen van hulporganisaties om kinderen te beschermen zeer beperkt.

In de DRC bijvoorbeeld ontving UNICEF slechts een derde van de 18 miljoen euro die nodig was voor programma’s voor kinderbescherming in 2018.  In Syrië bleef ongeveer een vijfde van de financiering voor kinderbescherming voor Syrische kinderen achterwege.

“Het is van cruciaal belang om deze kinderen de steun te geven die ze nodig hebben, maar zonder significante en duurzame internationale actie zullen velen hiervan verstoken blijven”, zei Manuel Fontaine, directeur van de UNICEF-noodprogramma’s. “De internationale gemeenschap moet zich inzetten voor de bescherming van alle kinderen in noodsituaties.”

In 2019 vieren we de 30e verjaardag van Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de 70e verjaardag van de Conventies van Genéve, maar vandaag zijn meer landen verwikkeld in interne of internationale conflicten dan op enig ander moment in de afgelopen drie decennia.  De veiligheid en het welzijn van miljoenen kinderen komt hierdoor in het gedrang.

De oproep van UNICEF komt een maand nadat het kinderfonds erop wees dat  de wereld er niet in slaagt om bescherming te bieden aan kinderen die in conflicten over de hele wereld leven. Dit met alle catastrofale gevolgen vandien. Kinderen die voortdurend worden blootgesteld aan geweld of conflicten, vooral op jonge leeftijd, lopen het risico om in een staat van toxische stress te leven – een aandoening die, zonder de juiste ondersteuning, kan leiden tot levenslange negatieve gevolgen voor hun cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling.

Sommige kinderen die te maken hebben met oorlog, ontheemding en andere traumatische gebeurtenissen – zoals seksueel en gendergerelateerd geweld – hebben gespecialiseerde zorg nodig om hen te helpen het hoofd boven water te houden en te herstellen.

De vijf grootste individuele oproepen in 2019 zijn voor Syrische vluchtelingen en gastgemeenschappen in Egypte, Jordanië, Libanon, Irak en Turkije (787 miljoen euro); Jemen (472 miljoen euro) De Democratische Republiek Congo (284 miljoen euro); Syrië (278 miljoen euro) en Zuid-Soedan (157 miljoen euro).

 

PDF-versie van het rapport

###

Samen met zijn partners wil UNICEF in 2019 :

• 4 miljoen kinderen en zorgverleners toegang geven tot psychosociale ondersteuning;
• 43 miljoen mensen toegang geven tot veilig water;
• 10,1 miljoen kinderen toegang geven tot basisonderwijs;
• 10,3 miljoen kinderen vaccineren tegen mazelen;
• 4,2 miljoen ernstig acuut ondervoede kinderen helpen via een aangepaste therapie

In de eerste 10 maanden van 2018, slaagde UNICEF erin om:

• 3,1 miljoen kinderen en zorgverleners  psychosociale ondersteuning te bieden;
• 35,3 miljoen mensen toegang tot zuiver water te geven;
• 5,9 miljoen kinderen onderwijs te geven;
• 4,7 miljoen kinderen te vacineren tegen mazelen;
• 2,6 miljoen kinderen te behandelen voor ernstige acute ondervoeding.