UNICEF vraagt 3,6 miljard dollar noodhulp voor 48 miljoen kinderen in humanitaire crisissen

NEW YORK / GENÈVE/BRUSSEL, 30 januari 2018 - UNICEF lanceert vandaag een oproep voor 3,6 miljard dollar om dit jaar levensreddende humanitaire hulp te kunnen bieden aan 48 miljoen kinderen die leven in 51 landen getroffen door conflicten, natuurrampen en andere noodsituaties.

84 procent van het gevraagde bedrag is bestemd voor kinderen in landen getroffen door geweld en conflict.

Wereldwijd veroorzaken gewelddadige conflicten humanitaire noden die een kritiek niveau bereiken, waarbij vooral kinderen bijzonder kwetsbaar zijn. Conflicten die jarenlang aanslepen – zoals die in de Democratische Republiek Congo, Irak, Nigeria, Zuid-Soedan, Syrië en Jemen – worden complexer en brengen nieuwe golven van geweld en ontheemding mee en verstoren het leven van de kinderen ingrijpend.

“Kinderen kunnen niet wachten tot oorlogen worden beëindigd. Zeker niet als die crissisen  het onmiddellijke voortbestaan en de toekomst van kinderen en jongeren op catastrofale schaal bedreigen”, zegt Manuel Fontaine, directeur noodprogramma’s van UNICEF. “Kinderen zijn het meest kwetsbaar wanneer door conflicten of noodsituaties de essentiële diensten zoals gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen instorten. Tenzij de internationale gemeenschap dringende maatregelen neemt om deze kinderen levensreddende hulp te bieden, wordt hun toekomst steeds onzekerder. “

Partijen bij conflicten vertonen een flagrante minachting voor het leven van kinderen. Kinderen worden niet alleen rechtstreeks aangevallen, maar worden ook de toegang tot basisdiensten ontzegd, omdat scholen, ziekenhuizen en infrastructuur worden beschadigd of vernietigd. Ongeveer 84 procent (3,015 miljard dollar) van de financieringsaanvraag in 2018 is bedoeld voor acties in landen die getroffen zijn door humanitaire crisissen veroorzaakt door geweld en conflicten.

De wereld wordt een steeds gevaarlijkere plek voor vele kinderen. Nagenoeg één kind op vier woont in een land dat is getroffen door een conflict of natuurramp. Voor te veel van deze kinderen is het dagelijks leven een nachtmerrie.

De verspreiding van door water overgedragen ziekten is een van de grootste bedreigingen voor het leven van kinderen in crisissituaties. Aanvallen op de waterinfrastructuur en sanitaire voorzieningen, aanvalstactieken die kinderen toegang tot veilig water ontzeggen, en gedwongen verplaatsing naar gebieden zonder water- en sanitaire infrastructuur – dit alles zorgt ervoor dat kinderen en gezinnen ernstige gezondheidsrisico’s lopen omdat ze aangewezen zijn op vervuild water en onveilige sanitaire voorzieningen. Meisjes en vrouwen worden geconfronteerd met extra bedreigingen, omdat het vaak hun taak is om water te halen voor hun gezinnen in gevaarlijke situaties.

Het rapport “Humanitarian Action for Children” van UNICEF beschrijft de oproep van het Kinderfonds voor in totaal 3,6 miljard dollar en de doelstellingen om kinderen toegang te bieden tot veilig water, voeding, onderwijs, gezondheidszorg en bescherming in 51 landen over de hele wereld.

“117 miljoen mensen die in noodsituaties leven hebben geen toegang tot veilig water en in vele landen die door conflicten zijn getroffen, sterven meer kinderen aan ziekten veroorzaakt door vuil water en slechte sanitaire voorzieningen dan aan direct geweld”, zei Fontaine. “Zonder toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen worden kinderen ziek en kunnen ze vaak niet worden behandeld omdat ziekenhuizen en gezondheidscentra niet functioneren of overvol zijn. De dreiging is nog groter omdat miljoenen kinderen met levensbedreigende niveaus van ondervoeding geconfronteerd worden, waardoor ze vatbaarder worden voor door ziekten overgedragen door water zoals cholera, waardoor een vicieuze cirkel van ondervoeding en ziekte ontstaat. “

Als vooraanstaande humanitaire organisatie op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne in noodsituaties, zorgt UNICEF voor meer dan de helft van de nooddiensten voor water, sanitaire voorzieningen en hygiëne bij humanitaire crisissen in de wereld.

Wanneer rampen toeslaan, werkt UNICEF samen met partners om snel toegang te bieden tot veilig drinkwater, toiletten en hygiënische voorzieningen om de verspreiding van ziekten te voorkomen. Dit omvat het opzetten van latrines, het distribueren van hygiënekits, het dagelijks transporteren van duizenden liters water naar ontheemdenkampen, het ondersteunen van ziekenhuizen en cholerabehandelingscentra en het herstellen van water- en sanitaire systemen. Deze maatregelen redden levens, hebben langetermijneffecten en banen de weg voor andere belangrijke diensten zoals gezondheidszorg, vaccinatieprogramma’s, voedingsondersteuning en noodonderwijs.

Het grootste deel van de oproep van UNICEF dit jaar is bestemd voor kinderen en gezinnen die vastzitten in het Syrische conflict dat weldra zijn achtste jaar ingaat. UNICEF zoekt bijna 1,3 miljard US Dollar om 6,9 miljoen Syrische kinderen in Syrië en vluchtelingenkinderen in de buurlanden te ondersteunen.

In 2018 wil UNICEF samen met zijn partners en met de steun van donoren:

  • 35,7 miljoen mensen toegang geven tot veilig water;
  • 8,9 miljoen kinderen bereiken met formeel of niet-formeel basisonderwijs;
  • 10 miljoen kinderen vaccineren tegen mazelen;
  • 3,9 miljoen kinderen toegang geven tot psychosociale ondersteuning;
  • 4,2 miljoen kinderen behandelen tegen ernstige acute ondervoeding.

In de eerste 10 maanden van 2017 zorgde UNICEF ervoor dat:

  • 29,9 miljoen mensen toegang kregen tot veilig water;
  • 13,6 miljoen kinderen werden gevaccineerd tegen mazelen;
  • 5,5 miljoen kinderen toegang kregen tot onderwijs;
  • 2,5 miljoen kinderen werden behandeld tegen ernstige acute ondervoeding;
  • 2,8 miljoen kinderen toegang kregen tot psychosociale hulp

Het Humanitarian Action for Children 2018 rapport kan hier gedownload worden.

Download video en foto’s hier.


Meer informatie:

Philippe Henon
Persattaché
UNICEF België
Tél : (+32) 477/55.50.23
phenon@unicef.be
@philippehenon