UNICEF vreest stijging kindersterfte met 6.000 kinderen per dag door coronavirus

Het komende half jaar kunnen elke dag 6.000 kinderen extra sterven door de gevolgen van de coronacrisis. Dat zegt UNICEF op basis van een onderzoek in The Lancet Global Health Journal. De gezondheid en toekomst van miljoenen kinderen staan op het spel.

In het ergste geval kan het aantal kinderen dat sterft vóór hun 5de levensjaar voor het eerst in decennia toenemen.

Het onderzoek laat een mogelijke toename van kindersterfte zien van 1,2 miljoen kinderen onder de 5 jaar. Daar komen nog eens 2,5 miljoen kinderen bovenop die buiten de coronacrisis de komende zes maanden al om uiteenlopende redenen zouden zijn overleden.

Op basis van de slechtste van drie scenario’s in 118 lage- en middeninkomenslanden, schat de analyse dat binnen slechts zes maanden tijd, nog eens 1,2 miljoen sterfgevallen onder de vijf jaar kunnen ontstaan als gevolg van een verlaging van de routinematige dekking van de gezondheidszorg. Dit betekent dat het wereldwijde sterftecijfer van kinderen die voor hun vijfde verjaardag overlijden, een van de belangrijkste voortgangsindicatoren in de wereld, voor het eerst sinds 1960 (toen de gegevens voor het eerst werden verzameld) zou kunnen stijgen.

We moeten erover waken dat kinderen de onzichtbare slachtoffers worden van deze crisis. Al die kinderlevens mogen we niet verloren laten gaan”, zegt Philippe Henon, woordvoerder van UNICEF België.

In landen met een zwakke gezondheidszorg veroorzaakt het coronavirus verstoringen bij de medische diensten en voedselvoorziening. Bezoeken aan gezondheidscentra nemen af als gevolg van lockdowns, avondklokken en transportproblemen, en omdat gemeenschappen bang zijn voor infecties.

Volgens de modellering, en uitgaande van een vermindering van de dekking in het ergste geval, zijn de 10 landen met mogelijk grootste stijging in kindersterfte: Bangladesh, Brazilië, Democratische Republiek Congo, Ethiopië, India, Indonesië, Nigeria, Pakistan, Oeganda en Tanzania. De 10 landen die in het worstcasescenario de hoogste kindersterfte zullen hebben, zijn: Djibouti, Eswatini, Lesotho, Liberia, Mali, Malawi, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone en Somalië. Voortdurende aanvoer van levensreddende diensten is van cruciaal belang in deze landen.

Honderden miljoenen kinderen zijn de onzichtbare slachtoffers van de coronacrisis. Kinderen lijken minder vatbaar voor het virus, maar lopen tegelijk veel schade op. Velen verliezen de basiselementen voor een goede toekomst: van onderwijs tot basiszorg en van gezonde voeding tot een veilig thuis.

Naar schatting zit 1,8 miljard (77 procent) van de kinderen onder de 18 jaar door corona in thuisquarantaine, verspreid over 132 landen. Bijna 1,3 miljard studenten (meer dan 72 procent) gaan niet naar school als gevolg van landelijke schoolsluitingen in 177 landen. Bijna 370 miljoen kinderen in 143 landen missen hun schoolmaaltijd, vaak de enige betrouwbare bron van dagelijkse voeding. Meer dan 117 miljoen kinderen lopen in 37 landen hun vaccinatie tegen mazelen mis.

UNICEF verhoogde zijn wereldwijde oproep voor -de strijd tegen Covid 19 naar 1,6 miljard US Dollar.

Help ons kwetsbare gezinnen te beschermen tegen het coronavirus