Universele kinderbijslag is van cruciaal belang bij het terugdringen van armoede

Naarmate de economische gevolgen van COVID-19 toenemen, zijn investeringen in stelsels voor sociale bescherming van cruciaal belang om gezinnen te beschermen tegen catastrofale niveaus van achterstand en financiële problemen.

Universele tegemoetkomingen zoals onvoorwaardelijke contante betalingen van kinderbijslag of belastingoverdrachten, zijn van cruciaal belang in de strijd tegen kinderarmoede, maar zijn volgens een nieuw rapport dat vandaag wordt gepubliceerd door UNICEF en het Overseas Development Institute, slechts in 1 op de 10 landen wereldwijd beschikbaar.
Het rapport “Universal Child Benefits: Policy Issues and Options” benadrukt dat universele uitkeringen aan kinderen in middeninkomenslanden tegen een kostprijs van slechts 1 procent van het BBP zouden leiden tot een daling van 20 procent van de armoede onder de hele bevolking.

 

In 15 landen met een hoog inkomen leidde alleen al het verstrekken van universele kinderbijslag tot een gemiddelde vermindering van de kinderarmoede met 5 procentpunten. Het is ook bewezen dat universele kinderbijslag de achterstand vermindert, waardoor het algehele welzijn, de gezondheid, het onderwijs, de voedselzekerheid, de productiviteit en het vermogen van kinderen om bij te dragen aan hun samenlevingen en economieën wanneer ze volwassen zijn, worden verbeterd.

Investeren in kinderen verandert niet alleen hun leven, maar levert ook hoge opbrengsten op voor hun gemeenschappen en voor de samenleving als geheel“, aldus Henrietta Fore, UNICEF Executive Director. “Nu meer dan ooit, aangezien de economische gevolgen van COVID-19 jarenlange vooruitgang op het gebied van armoedebestrijding dreigen terug te draaien, kunnen universele tegemoetkomingen een reddingsboei zijn. Ze kunnen kwetsbare gezinnen beschermen tegen toenemende armoede en ontbering, en ze kunnen landen redden van catastrofale maatschappelijke en economische gevolgen.

Het universeel maken van voordelen vermindert de armoederisico’s voor behoeftige gezinnen die geen financiële steun krijgen, onder meer als gevolg van uitsluitingsfouten. Universele programma’s voor sociale bescherming, zoals geld- of belastingoverdrachten, helpen ook om het stigma in verband met uitkeringsregelingen in het algemeen weg te nemen.

Universele kinderbijslag speelt een cruciale rol bij het terugdringen van armoede en bevordert tegelijkertijd de sociale cohesie en het draagvlak voor sociale bescherming. In landen met gevestigde universele kinderbijslag vormen ze een hoeksteen van de nationale sociale-beleidsstelsels en zijn ze effectief in het opschalen van de sociale bescherming in tijden van crisis, ”zegt Sara Pantuliano, Chief Executive bij ODI.

Belangrijk is dat in het rapport wordt opgemerkt dat dergelijke cash-tranfer programma’s niet leiden tot een vermindering van de deelname aan betaald werk onder de beroepsbevolking. In plaats daarvan helpen dergelijke tussenkomsten ouders om de eisen van werk af te stemmen op de behoeften van hun gezin.

Het rapport maakt duidelijk dat het uitbreiden van de dekking van kinder- en gezinsbijslagregelingen nationale prioriteit en internationale solidariteit bij de financiering vereist – vooral voor landen met lage inkomens die worstelen met grote bevolkingsgroepen en meer beperkte budgetten vanwege COVID-19. Het benadrukt ook dat universele kinderbijslag moet worden ondersteund door uitgebreide stelsels voor sociale bescherming en hoogwaardige sociale diensten, waaronder gezondheidszorg en onderwijs.