FAQ

Fiscaal attest

 • Wanneer het totaal van je giften aan onze organisatie jaarlijks minimum €40 bedraagt, heb je recht op een fiscaal attest. Dat attest sturen wij je in maart van het jaar volgend op de gift(en) in kwestie toe, op tijd voor je belastingaangifte voor het afgesloten fiscaal jaar. Als je bijvoorbeeld in 2018 een gift van 50 euro aan UNICEF deed, ontvang je daarvoor in maart 2019 een fiscaal attest.

  Je recupereert zo 60% van het gegeven bedrag. Wij ontvangen nog altijd 100% van je gift, maar je betaalt zelf slechts een deel. Let wel, volgens de geldende wetgeving is het fiscale voordeel enkel geldig bij giften en bij aankoop van onze HappyPacks. De aankoop van kaarten of de sponsoring van de organisatie van een evenement ten voordele van onze organisatie, geeft geen recht op een belastingvoordeel.

  Daarnaast is het ook belangrijk te weten dat giften die via een derde worden gedaan, en nadien worden overgemaakt ten voordele van UNICEF België, niet fiscaal aftrekbaar zijn.
  Giften die bijvoorbeeld door een derde zoals Facebook (indien u een gift doet via de Facebookpagina van UNICEF België) worden gedaan geven geen recht op een fiscaal attest om een belastingsaftrek te bekomen.

  Alle informatie over belastingvermindering voor giften vindt u op de site van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN.

 • Je recupereert 60% van het geschonken bedrag.

 • In maart 2020 ontvang je je fiscaal attest voor je giften van 2019.

 • Vermeld in vak X, A van uw belastingaangifte het bedrag van de giften die u in 2019 gedaan heeft.

  Meer info op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën

 • Om het fiscaal attest in 2020 te ontvangen, moet UNICEF België ten laatste op 31 december 2019 een minimum van €40 (al je giften samengeteld) van jou ontvangen hebben.

 • Ja, de aankoop van een HappyPack financiert een concreet product, maar wordt beschouwd als een gift. Het bedrag wordt dus meegerekend bij je eventuele andere giften en telt dus voor je fiscaal attest.

 • Als je in België woont niet. Dan wordt het automatisch opgestuurd naar het adres verbonden aan het rekeningnummer waarmee je de giften deed.

  Als je niet in België woont, wordt het attest niet automatisch verstuurd. In dat geval vragen we je om contact op te nemen met onze diensten. Om je sneller te kunnen helpen, vragen we je om ons de volgende gegevens te bezorgen:

  – je naam, adres en eventueel vorige adres als je onlangs verhuisd bent,
  – datum (ook bij benadering) van je gift,
  – het rekeningnummer waarmee je je gift(en) hebt gedaan.

Fondsenwerving

 • Onze fondsenwervers kan je herkennen aan hun kledij, waar duidelijk UNICEF op vermeld wordt. Ze dragen ook een officiële UNICEF badge als teken van hun engagement.

  Als je vragen hebt over onze fondsenwerving, kan je ons bereiken op 02/230.59.70 of per mail: info@unicef.be.

 • We gebruiken meerdere kanalen om aan fondsenwerving te doen bij particulieren en bedrijven. Een ervan is directe dialoog. Onze fondsenwervers zijn gemotiveerde studenten of professionals. Ze spreken voorbijgangers  in de straat of in sommige supermarkten aan of komen aan huis, om ons programma van maandelijkse giften uit te leggen. We organiseren eveneens telefonische fondsenwervingcampagnes.

  Een aanvraag tot een maandelijkse gift gebeurt via een Europees domiciliëringsformulier. Er wordt dus nooit cash geld gevraagd.

  Fondsenwerving in de straat, aan huis of via de telefoon laat onze wervers toe het publiek te sensibiliseren rond de missie van UNICEF. Dankzij maandelijkse giften, kunnen we projecten op lange termijn plannen en heel snel reageren in noodsituaties.

  Daarnaast zijn er nog andere methodes om nog te steunen, via oproepen tot giften, geboortelijsten, solidaire cadeaus, etc.

 • UNICEF werd opgericht in 1946 als tijdelijk agentschap om de kinderen van Europa en China te helpen na de Tweede Wereldoorlog. Door het tijdelijke statuut, was UNICEF niet volledig geïntegreerd in de bestaande structuur van de Verenigde Naties. Het is pas in 1953 dat UNICEF een permanent statuut binnen de VN zal krijgen.

  Het werk van UNICEF wordt exclusief gefinancierd door vrijwillige bijdragen van regeringen en door particuliere giften. We hebben dus ook uw steun nodig om ons te helpen ieder kind te bereiken. Dat is de reden waarom wij aan fondsenwerving doen.

Individuele gevallen

Mijn peterschap

 • UNICEF promoot geen sponsoring of steun aan individuele kinderen omdat dit het evenwicht van het gezins- en gemeenschapsleven in het gedrang kan brengen. Wij steunen langetermijnprogramma’s in 156 landen, die we ontwikkelen in samenwerking met overheden, plaatselijke gemeenschappen en organisaties om het welzijn van alle kinderen te verbeteren.

  Meer informatie op de pagina ‘Meter of peter worden van één kind?’

 • Om je maandelijkse storting te wijzigen, het bedrag te verhogen of te verlagen, de opdracht tijdelijk of definitief stop te zetten, kan je Marijke Frederix contacteren op 02/230.59.70. Zij zal je hiermee helpen.

 • Ja. Indien je om één of andere reden even geen geld kan geven, kan je je giften bevriezen voor een bepaalde periode. Indien je dit wil doen, contacteer dan Marijke Frederix op 02/230.59.70.

 • SEPA staat voor Single Euro Payments Area, een eengemaakte Europese betaalruimte. Dit systeem laat toe om betalingen te maken over heel Europa. Wegens een standaardisatie van het Europees systeem zijn ook alle Belgische organisaties vanaf de komende jaren verplicht om dit systeem toe te passen.

  De Europese domiciliëring geeft de mogelijkheid om een maandelijkse storting te doen aan een organisatie. Dit systeem heeft als doel om de donateur te beschermen via een heel strikte en beschermde betalingsprocedure.

  Meer info over het SEPA systeem vind je op de website van SEPA Belgium.

 • Tot begin 2012 gebruikten wij het permanente opdrachtensysteem voor het Peterschapsprogramma. In februari 2012 zijn wij, door een verandering van de wetgeving, overgegaan naar het Europese SEPA domiciliëringssysteem. Je permanente opdracht is wel nog geldig en kan nog jaren doorlopen. Indien je je opdracht wilt veranderen kan dat via je HomeBanking of door je bank te verwittigen. Vandaag steunen in België meer dan 53.000 mensen de kinderen via een permanente opdracht.

Mijn testament

 • Al uw zakelijke rechten: zowel roerende (geld, effecten, goudstukken, kunstwerken, enz.) als onroerende goederen (gronden, huizen, appartementen, naakte eigendom, enz.). Maar ook auteursrechten kan u nalaten.

 • Het notarieel testament biedt meer waarborgen:

  1) Het kan moeilijker betwist worden
  2) Het is duidelijk, want opgesteld door een specialist
  3) Het wordt geregistreerd als authentieke akte en kan dus niet verdwijnen
  4) Het wordt makkelijk teruggevonden, want het staat ingeschreven bij het Centraal Register van Testamenten. Zonder dat de inhoud ervan wordt bekend gemaakt welteverstaan.

  Het eigenhandig testament bevat deze waarborgen niet. Daarom laat u uw testament altijd best herlezen door een specialist (gewoonlijk de notaris) en legt u zeker uw testament neer bij een notaris. Zo wordt het ingeschreven bij het Centraal Register van Testamenten. Want een testament kan altijd verloren gaan of vernietigd worden.

 • Simpel: u duidt een vertrouwenspersoon aan in uw testament. Die waakt er dan over dat uw testament wordt uitgevoerd volgens uw wil. Dit noemen we de vereffening van de nalatenschap. De vertrouwenspersoon noemen we de testamentuitvoerder. Dit kan een lid zijn van de familie, maar ook een vriend of zelfs een notaris.

  Het aanstellen van een testamentuitvoerder is niet verplicht. INdien u geen testamentuitvoerder aanstelt, is het niet uw notaris die deze rol op zich neemt.

 • Successierechten zijn een belasting op de overdracht van uw erfenis op uw erfgenamen. Wij raden u aan hiervoor uw notaris te raadplegen. De rechten verschillen namelijk van gewest tot gewest. En ze verschillen ook nog eens volgens de graad van verwantschap tussen u en uw legatarissen. Weet dat de successierechten kunnen oplopen tot 80% van het nagelaten bedrag.

 • Als u geen testament maakt, bepaalt de wet wie uw vermogen krijgt. Dit noemen we de erfrechtelijke devolutie.

  Stelt u geen testament op en hebt u geen erfgenamen (nakomelingen of andere)? Dan erft de Staat uw goederen. In de praktijk zijn dit de Gemeenschappen en Gewesten.

  U begrijpt dus meteen het belang van een testament. Hiermee bepaalt u immers naar wie uw goederen gaan na uw overlijden.

UNICEF en mijn geld

 • Wil je een donatie doen voor UNICEF via een betaalkaart? Dan heb je de gegevens van die betaalkaart nodig. Die informatie vind je terug op de voor- en achterkant van je kaart. Houd je bankkaart of kredietkaart daarom bij de hand wanneer je online wilt betalen.

  Je bankkaart (Debit)

  Op de voorkant van je bankkaart staan de volgende gegevens

  1. Kaartnummer
   Het kaartnummer van je bankkaart begint met 6703 en bestaat in totaal uit 17 cijfers. Je hebt dit nummer nodig om online te betalen en dus te doneren.
  2. IBAN(International Bank Account Number)
   Je IBAN-nummer identificeert je persoonlijke zichtrekening. Een Belgisch IBAN-nummer begint altijd met ‘BE’. Daarna volgen er 14 cijfers. Telkens je een Europese overschrijving wilt doen, heb je het IBAN-nummer van de begunstigde nodig.

  Je kredietkaart (Credit)

  Op de voorkant van je kredietkaart vind je volgende informatie

  1. Kaartnummer
   Het kaartnummer van je kredietkaart bestaat uit 16 cijfers. Je hebt dit nummer nodig om online te doneren
  2. Vervaldatum
   Dit is de datum waarop je kaart vervalt. Je moet deze datum invoeren. Zo wordt gegarandeerd dat de kaart nog geldig is.

  Op de achterkant

  1. CVC-code(Card Verification Code). De CVC-code bestaat uit:
   • drie (3) cijfers: MasterCard en Visa
   • vier (4) cijfers: American Express
 • Dit ervan hangt af of u naaste familie hebt of niet. Leeft uw vader en/of moeder nog of hebt u 1 of meerdere kinderen? Dan is het aandeel dat u vrij mag nalaten beperkt tot een deel van uw vermogen. Slechts 1/2, 1/3 of 1/4 mag dan aan derden worden nagelaten. Dit is het ‘voorbehouden erfdeel’, ook wel het ‘gereserveerd erfdeel’ genoemd. Het wordt voorbehouden aan die erfgenamen. Hebt u geen familie? Of enkel neven, nichten of zelfs broers en zusters? Dan bent u vrij al uw goederen aan wie dan ook na te laten.

  Het is wel zo dat de overlevende echtgenoot en soms de samenwonende partner kan beschikken over een recht van vruchtgebruik op sommige goederen en op de echtelijke woning of gezinswoning. Hiervoor raadpleegt u best uw notaris.

 • Neen. Een testament is nuttig van zodra u enkele goederen of wat spaargeld heeft. En dan vooral als u wil kiezen naar wie die goederen gaan na uw overlijden. Alleen met een testament kan u hiervan zeker zijn.

 • UNICEF België streeft er inderdaad naar om globaal minstens 75% van de ingezamelde fondsen te besteden aan programma’s voor kinderen op het terrein. De 25% die overblijft, is echter meer dan puur administratiekosten. We hebben een aantal vaste kosten (huur, personeel, etc) maar die maken niet het grootste deel van die 25% uit. Het grootste deel zijn wat wij noemen: fondsen voor noordwerking, voor ons pleidooiwerk rond kinderrechten in België, onze acties in de scholen en onze campagnes. Eigenlijk zijn dat dus investeringen eerder dan pure kosten.

   

 • In onze organisatie werken 40 vaste medewerkers. Daarnaast hebben we een netwerk van meer dan 500 vrijwilligers. Ook de leden van onze Raad van Beheer zijn vrijwilligers. Daarnaast kunnen we ook rekenen op de steun van verscheidene ambassadeurs en bekende personen, die zich belangeloos inzetten voor kinderen wereldwijd.

  De vaste medewerkers van UNICEF België hebben niet het statuut van internationaal ambtenaar. Hun lonen zijn afhankelijk van het niveau van hun functie. Ze zijn vergelijkbaar met de gangbare lonen bij de overheid. Onze werknemers krijgen een dertiende maand en maaltijdcheques.

 • Aangezien wij het ontvangen geld zo snel mogelijk naar het terrein willen krijgen, is het voor ons onmogelijk om het te beleggen.

 • UNICEF werd opgericht in 1946 als een tijdelijk agentschap om hulp te bieden aan kinderen in het naoorlogse Europa en China. UNICEF maakte van bij de start van zijn tijdelijk statuut geen deel uit van de normale VN-structuur. Dit bleef ook zo wanneer UNICEF een permanent mandaat kreeg in 1953. Alle inkomsten van onze organisatie zijn afkomstig van vrijwillige bijdragen. Overheden geven geld aan UNICEF, maar geven dit als een specifieke bijdrage aan UNICEF en niet als een onderdeel van hun bijdragen aan de VN.

 • In 2018 bedroeg ons jaarbudget wereldwijd 6,676 miljard euro. Deze fondsen zijn het resultaat van vrijwillige bijdragen van overheden, bedrijven en particulieren. De giften van particulieren worden hoofdzakelijk ingezameld door de 33 Nationale Comités voor UNICEF, waarvan UNICEF België er één is. In 2018 bedroeg het jaarbudget van UNICEF België 15.179.441 euro.

 • Ja, dat is mogelijk. Naast de algemene programmaondersteuning en de noodhulpoperaties, financiert UNICEF België een aantal specifieke terreinprojecten in 6 partnerlanden (Burundi, Democratische Republiek Congo, Guatemala, India, Laos en Madagaskar). De programma’s zijn gekozen op basis van verschillende criteria zoals de nood aan financiële steun op het terrein, de interesse van het Belgische publiek en de band met de Belgische coöperatie.

  In elk van de bovenvermelde landen financieren we met de in België ingezamelde giften de uitvoering van het actieplan opgesteld door UNICEF voor de kinderen. In functie van het bedrag waarover de donateur beschikt kan het volledige actieplan of een deel ervan gesteund worden (op individuele basis of samen met andere donateurs die hetzelfde programma steunen).

  UNICEF België kan ook programma’s in andere ontwikkelingslanden financieren op voorwaarde dat er een bedrag van minstens 50.000 euro beschikbaar is.

 • We willen de tijd tussen de gift en de besteding op het terrein zoveel mogelijk beperken. UNICEF België maakt minsten één keer per maand de balans op van de door te storten fondsen. Een minimumbedrag van 50.000 euro per programma is vereist om over te gaan tot storting. Op het einde van het jaar wordt er een balans opgemaakt om de fondsen door te storten naar het programma in kwestie.

  In het geval van een noodsituatie worden de balans en de stortingen vaker uitgevoerd, met in de eerste dagen een dagelijkse opvolging.

 • We streven er als organisatie naar om minstens 75% van onze ingezamelde fondsen naar het terrein te versturen, voor de kinderen. Met dit geld financieren we programma’s voor de overleving en het welzijn van kinderen in ontwikkelingslanden en in België.

  De werkingskosten die van de giften afgetrokken worden, gebruiken we om de administratie- en fondsenverwervingskosten te financieren:

  – Administratiekosten bedragen minder dan 5 % van onze totale inkomsten.
  – Fondsenverwervingskosten bedragen minder dan 20 % van onze totale inkomsten.

  Al onze inkomsten zijn vrijwillige giften.

 • Wij hebben als internationale organisatie een controlesysteem dat garant staat voor de juiste aanwending van de fondsen. Er gebeuren zowel interne en externe controles. Rapporten over de gefinancierde programma’s zijn hier beschikbaar of worden per post verstuurd. Op het terrein gebeurt het toezicht op de uitgaven en de geboekte vooruitgang via regelmatige projectbezoeken. Betalingen gebeuren in fases om controle en opvolging mogelijk te maken.

  Ook bij onze organisatie in België is er een strikte, interne en externe controle op de uitgaven en de aanwending van de beschikbare middelen. Onze budgetten worden goedgekeurd door de Raad van Beheer, en opgevolgd door een intern auditcomité. Elk werkingsjaar wordt afgesloten met een externe audit door een erkend auditkantoor dat de staat van uitgaven en inkomsten goedkeurt. De jaarlijkse resultatenrekening en balans worden neergelegd bij de Nationale Bank van België waar ze eveneens kunnen geraadpleegd worden.

 • Jouw gift zal – afhankelijk van jouw wens, die je in de boodschap van de gift meedeelt – een van onze programma’s in de wereld, in een specifiek land of een welbepaald project financieren.

  De toewijzing van een algemene gift gebeurt op basis van een aantal parameters waaronder de kindersterfte in elk land (het aantal kinderen dat sterft voor het 5de levensjaar per 1000 levendgeborenen), het aantal kinderen in het land en het BNP (bruto nationaal product).

  Meer info over het algemeen budget voor de programma’s van UNICEF in de wereld via het laatste UNICEF jaarverslag hier

   

 • We hebben als organisatie een zeer strikt beleid over giften in natura. Giften in natura hebben allerhande praktische en logistieke gevolgen, die vaak een hoog kostenplaatje hebben. We bekijken elk geval afzonderlijk, maar algemeen gezien nemen we geen giften in natura in ontvangst en verkiezen wij financiële steun.

 • UNICEF promoot geen sponsoring of steun aan individuele kinderen omdat dit het evenwicht van het gezins- en gemeenschapsleven in het gedrang kan brengen. Wij steunen langetermijnprogramma’s in 156 landen, die we ontwikkelen in samenwerking met overheden, plaatselijke gemeenschappen en organisaties om het welzijn van alle kinderen te verbeteren.

  Meer informatie op de pagina ‘Meter of peter worden van één kind?’

 • Wanneer het totaal van je giften aan onze organisatie jaarlijks minimum €40 bedraagt, heb je recht op een fiscaal attest. Dat attest sturen wij je in maart van het jaar volgend op de gift(en) in kwestie toe, op tijd voor je belastingaangifte voor het afgesloten fiscaal jaar. Als je bijvoorbeeld in 2018 een gift van 50 euro aan UNICEF deed, ontvang je daarvoor in maart 2019 een fiscaal attest.

  Je recupereert zo 60% van het gegeven bedrag. Wij ontvangen nog altijd 100% van je gift, maar je betaalt zelf slechts een deel. Let wel, volgens de geldende wetgeving is het fiscale voordeel enkel geldig bij giften en bij aankoop van onze HappyPacks. De aankoop van kaarten of de sponsoring van de organisatie van een evenement ten voordele van onze organisatie, geeft geen recht op een belastingvoordeel.

  Daarnaast is het ook belangrijk te weten dat giften die via een derde worden gedaan, en nadien worden overgemaakt ten voordele van UNICEF België, niet fiscaal aftrekbaar zijn.
  Giften die bijvoorbeeld door een derde zoals Facebook (indien u een gift doet via de Facebookpagina van UNICEF België) worden gedaan geven geen recht op een fiscaal attest om een belastingsaftrek te bekomen.

  Alle informatie over belastingvermindering voor giften vindt u op de site van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN.

 • Alle manieren om als particulier kinderen in nood te helpen door UNICEF te steunen vind je op deze pagina.
  De meest efficiënte manier op lange termijn is door Meter of Peter te worden. Alle informatie hierover vind je hier.
  Hier vind je de informatie voor bedrijven.

 • UNICEF wordt volledig gefinancierd door vrijwillige bijdragen. Deze komen van twee grote groepen:

  –        regeringen en intergouvernementele organisaties

  –        niet-gouvernementele organisaties, de privésector en particulieren.

  Ongeveer een derde van de jaarinkomsten van UNICEF is afkomstig van particulieren en bedrijven. Deze fondsen worden ingezameld door de Nationale Comités voor UNICEF (in geïndustrialiseerde landen). UNICEF België is één van die 33 Nationale Comités.

 • Elke dag sterven er 14,500 kinderen onder 5 jaar aan ziektes of gezondheidsproblemen die voorkomen kunnen worden, zoals diarree, mazelen, acute luchtweginfecties of malaria. 156 miljoen kinderen lijden aan ondervoeding en 61 miljoen kinderen gaan niet naar school… Een onaanvaardbare situatie.

  Met kleine bedragen kan UNICEF echt kinderlevens veranderen. Met 11,5 €, bijvoorbeeld, vaccineert UNICEF 50 kinderen tegen mazelen, een ziekte die elk jaar aan honderdduizenden kinderen onder de 5 jaar het leven kost. Met 56,5 € koopt UNICEF 90 zakjes therapeutische melk om een ondervoed kind te behandelen.

  En dat zijn maar een paar voorbeelden…