Verkiezingen van 26 mei 2019. Voor een ambitieus beleid voor kinderen

De afgelopen 30 jaar hebben de kinderen steeds meer bescherming gekregen in België. Deze vooruitgang is grotendeels toe te schrijven aan beleidsmakers. Voor de verkiezingen van 26 mei 2019, regionale en federale, worden de politieke partijen uitgenodigd om hun inspanningen voort te zetten en de kinderen bovenaan hun actieprogramma te plaatsen.

Meer dan 500.000 kinderen met een risico op armoede en sociale uitsluiting in België!

 

In België zijn de armoedecijfers voor kinderen alarmerend, waardoor we kunnen vaststellen dat de verantwoordelijke politici hier niet genoeg belang aan hechten. Gezien de impact van armoede op kinderen, is het van essentieel belang om er een prioritair politiek thema van te maken. Dit is des te belangrijker omdat dit jaar van de verkiezingen ook het jaar is van de 30e verjaardag van het Kinderrechtenverdrag.

 

Toekomstige verkozen politici moeten de rechten van kinderen verdedigen

• Met het Memorandum wil UNICEF België toekomstige verkozen politici de nodige informatie bieden om kinderen op te nemen in hun programma’s en vooral in hun toekomstige acties.

• De bescherming van kinderen in armoede is een prioritaire politieke kwestie : UNICEF België beveelt aan om de sociale bijstand te vergroten voor kinderen uit eenoudergezinnen, gezinnen met lagere werkintensiteit, grote gezinnen, maar ook kinderen uit de pleegzorg of van daklozen.

• De rechten van migranten-en vluchtelingenkinderen vormen een andere prioriteit van dit Memorandum: UNICEF België beveelt een kindvriendelijke procedure aan en verhoogde aandacht voor kinderen die alleen in België aankomen, inclusief geïsoleerde minderjarige moeders, zodat ze verwelkomd kunnen worden binnen een familie of kleine structuren.

• België is een van de OESO-landen waar opvoedkundige ongelijkheden het meest opvallen. Om dit te verhelpen, beveelt UNICEF aan om docenten een echt statuut te geven (een betere verloning en betere opleiding) en de meest ervaren leerkrachten toe te wijzen aan scholen in de meest achtergestelde stedelijke gebieden.

• Het aantal kinderen met psychische stoornissen is een andere aspect dat ons verontrust. Unicef België raadt aan te investeren in het welzijn van kinderen en de plaatsen waar jongeren terecht kunnen om hun verhaal te doen te versterken. Het veelvuldig voorschrijven van geneesmiddelen (Rilatine) voor kinderen is een andere bezorgdheid.


• Luchtverontreiniging in steden, risico’s van chemicaliën, afval en vervuild water, maar ook geweld tegen kinderen op school en in het gezin zijn andere cruciale kwesties voor UNICEF.

• UNICEF België roept toekomstige verkozen politici op om een ambitieus beleid voor kinderen te voeren, om begrotingen voor kinderen, beleidscoördinatie en het verzamelen van gegevens over kinderen te versterken. Omdat het zonder objectieve cijfers moeilijk is om een beleid te hebben dat echt voldoet aan de behoeften van kinderen. Tot slot roept UNICEF België politieke partijen en toekomstige verkozen politici op om in de besluiten die hen aangaan rekening te houden met het woord van het kind en kinderen een prioriteit op de internationale politieke agenda te maken.